Support-tn6GIS-File_properties_general

Support-tn6GIS-File_properties_attributes

Support-tn6GIS-File_properties_symbology1

Support-tn6GIS-File_properties_labels

Support-tn6GIS-File_properties_statistics1

 

Η διαχείριση των ιδιοτήτων, των συμβόλων, της ονοματολογίας, καθώς και η επιλογή, η απόδοση νέων τινών και η στατιστική ανάλυση των εγγραφών ενός αρχείου, γίνεται στο Toponavigator 6 μέσω μιας μεγάλης ενότητας που ονομάζεται Ιδιότήτες Αρχείου. Η ενότητα αυτή είνα ιδιαθέσιμη μόνο στο Toponavigator GIS. Στο Toponavigator HOME η διαχείριση των δεδομένων ενός αρχείου (σύμβολα και λοιπές ιδιότητες) γίνεται ανά εγγραφή.

Η φόρμα Ιδιοτήτων Αρχείου περιλαμβάνει κουμπιά που εισάγουν μαις αποθηκευμένη συμβολοσειρά ή εξάγουν την ενεργή συμβολοσειρά του αρχείου και επιτρέπουν την επικέντρωση στην έκταση του αρχείου στο χάρτη. Η φόρμα έχει 5 ενότητες:

1. Γενικές πληροφορίες για το αρχείο. Παρέχονται βασικές πληροφορίες για το αρχείο, όπως η πλήρης διεύθυνση στο δίσκο, το όνομα στο Διαχειριστή Αρχείων, ο τύπος δεδομένων και το σύστημα ναφοράς, η κατάσταση επεξεργασίας, η κάλυψη των δεδομένων του αρχείου σε μονάδες χάρτη, η περιγραφή που ενδεχομένως συνοδεύει το αρχείο και μια ανάλυση των πεδίων και του τύπου δεδομένων του κάθε πεδίου.

2. Κριτηριακή επιλογή και απόδοση νέων τιμών/ιδιοτήτων στις εγγραφές. Ορίζοντας ένα πεδίο ερώτησης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ομαδικά όλες τις εγγραφές που ικανοποιούν ένα κριτήριο. Ανάλογα με τον τύπο του κάθε πεδίου, διατίθενται οι βασικοί αριθμητικοί τελεστές ίσο, μικρότερο, μεγαλύτερο και οι συνδυασμοί τους (αν το πεδίο είναι αριθμητικό) ή οι δύο βασικές συγκρισιακές έννοιες για τα κείμενα («ίδιο με» ή «περιέχει»). Οι εγγραφές που θα επιλεγούν με τα κριτήρια αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα επιλογή, να προστεθούν σε μια υπάρχουσα ή να αφαιρεθούν από ένα σετ επιλεγμένων εγγραφών.

Στο δεξί μέρος της ενότητας, διατίθεται μια μέθοδος ενημέρωσης των επιλεγμένων εγγραφών με νέες τιμές ή ιδιότητες (ορατό/μη ορατό, αλλαγή ομάδας, κωδικού κλπ).

Τέλος, στην ενότητα αυτή μπορείτε να ορίσετε το ελάχιστο επίπεδο κλίμακας από το οποίο και μετά (μεγαλύτερη μεγέθυνση) θα είνα ιορατά τα σύμβολα και η ονοματολογία των στοιχείων.

3. Σύμβολα. Το Toponavigator 6 παρέχει μια ισχυρή μηχανή συμβόλων, παρόμοια με αυτή που προσφέρουν τα ακριβά GIS προγράμματα. Η μηχανή συμβόλων εφαρμόζεται τόσο στα αρχεία GIS, όσο και στα αρχεία TML/TVP.

Πέραν της εκτεταμένης γκάμας συμβόλων σημείων, γραμμών και πολυγώνων που μπορούν να εφαρμοστούν ενιαία σε όλες τις εγγραφές ενός αρχείου (Single symbol), παρέχονται δύο μηχανές αυτόματης δημιουργίας συμβόλων ανά κατηγορία τιμών, η ισχυρή και εύκολα αναγνώσιμη μηχανή Μοναδικών Τιμών (Unique Values) και η μηχανή στατιστικών ομάδων Κλάσεων Τιμών (Class Breaks). Και οι δύο κάνουν μια ταχεία ανάλυση των τιμών του επιλεγμένου πεδίου και δίνουν μια σειρά αρχικών ομαδικών συμβολων. Τα σύμβολα αυτά μπορούν να προσαρμοστούν από το χρήστη.

4. Ονοματολογία. Η απόδοση ονοματολογίας από τις τιμές των πεδίων προϋποθέτει μια αρκετά σύνθετη επεξεργασία τνω τιμών στις εγγραφές και τη δημιουργία ισάριθμων συμβόλων ονοματολογίας. Τα σύμβολα μπορούν να προσαρμοστούν ως προς το χρώμα και το μέγεθος.

5. Στατιστική ανάλυση. Προεφέρονται τρεις τύποι βασικών στατιστικών αναλύσεων για κάθε αριθμητικό πεδίο του αρχείου, αλλά και για αρκετά παράγωγα πεδία γεωμετρικών αξιών (μήκος, εμβαδόν, αριθμός σημείων):

- μια ανάλυση βασικών στατιστικών μεγεθών (πλήθος, ελάχιστα, μέγιστα, μέσος όρος, μέση τιμή, τυπική απόκλιση)

- ένα γράφημα (3 διαφορετικών μορφών) της κατανομής των τιμών

- ένα γράφημα (3 διαφορετικών μορφών) των συχνοτήτων των μεγεθών

Support-tn6GIS-Querry_selection

Support-tn6GIS-Querry_attributes

Support-tn6GIS-Querry_levels

Επιλογή εγγραφών

Στην ενότητα Κριτηριακής επιλογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, με μεγάλο βαθμό ευελιξίας, τις εγγραφές που ικανοποιούν ένα κριτήριο και είτε να επιστρέψει στο χάρτη και να τις επεξεργαστεί γεωμετρικά, είτε να τους αποδόσει νέες ιδιότητες.

Κριτηριακή επιλογή

Ανάλογα με τον τύπο του κάθε πεδίου, διατίθενται οι βασικοί αριθμητικοί τελεστές (=, , αν το πεδίο είναι αριθμητικό) ή οι δύο βασικές συγκρισιακές έννοιες για τα κείμενα («ίδιο με» ή «περιέχει» ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου που εισάγει ο χρήστης). Με τις εντολές Νέα επιλογή,Προσθήκη στα ειλεγμένα και Επιλογή απο τα επιλεγμένα, οι εγγραφές που ικανοποιούν το κριτήριο μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα επιλογή, να προστεθούν σε μια υπάρχουσα ή να αφαιρεθούν από ένα σετ επιλεγμένων εγγραφών. Η επιλογή μπορεί να καταργηθεί με την αντίστοιχη εντολή.

Ενημέρωση διοτήτων

Ο κυριότερος σκοπός της κριτηριακής πειλογής είναι η απόδοση νέων ιδιοτήτων στις επιλεγμένες εγγραφές. Στο σχετικό πίνακα, ενεργοποιείστε και ενημερώστε τα πεδία όπου θέλετε να εισάγετε νέες τιμές. Για παράδειγμα, ενεργοποιώντας το πεδίο Όνομα, μπορείτε να δώσετε ένα ενιαίο όνομα στις επιλεγμένες εγγραφές (ή και ένα αριθμητικό πρόσφυμα με αύξουσα αρίθμηση, πχ. Line0001, Line0002 κλπ). Μπορείτε επίσης να κάνε ορατά/μη ορατά τα επιλεγμένα στοιχεία, να αλλάξετε τη Σημείωση, την Ομάδα και τον Κωδικό. Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε αν οι αλλαγές αυτές θα αφορούν μόνο τις επιλεγμένες εγγραφές ή όλο το αρχείο (παρόλο που είναι ενεργή μια επιλογή).

Ελάχιστο επίπεδο κλίμακας απεικόνισης των διανυσμάτων και της ονοματολογίας

Μπορείτε να ορίσετε το ελάχιστο επίπεδο κλίμακας από το οποίο και πέρα (δηλ. σε μεγαλύτερη μεγέθυνση) θα είναι ορατά τα διανύσματα (δηλ. τα σύμβολά τους) και η ονοματολογία των στοιχείων. Η ρύθμιση αφορά όλα τα αρχεία του ίδιου τύπου δεδομένων.