Γιατί όταν ανοίξω το TopoNavigator5 για πρώτη φορά, δεν μπορώ να φορτώσω τους χάρτες στο GPS ?

faq_001

Γιατί η αρχική εγκατάστση δεν περιέχει τους χάρτες για GPS, για τεχνικούς λόγους. Έτσι, πρέπει να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα να τους κατασκευάσει. Aνοίγετε το TopoNavigator5 σε περιβάλλον WGS84 και να πάτε στο μενού Αρχείο/ Επικαιροποίηση  χάρτη για GPS Garmin. Από εκεί, επιλέγετε διαδοχικά Οδικός χάρτης και Τοπογραφικός χάρτης (η σειρά δεν έχει σημασία).

Πως στέλνω το χάρτη στο GPS?

faq_002Συνδέετε τη συσκευή σας με τον Η/Υ και αφού βεβαιωθείτε ότι επικοινωνούν , πάτε στο μενού GPS / GARMIN/Αποστολή ορατών δεδομένων και χάρτη, και στη σχετική φόρμα επιλέγετε Οδικό καιΤοπογραφικό χάρτη και πατάτε ΟΚ.

Τα κουτάκια επιλογής (checkboxes) στη φόρμα αποστολής του χάρτη είναι ανενεργά. Τι συμβαίνει ?

Δεν έχετε κατασκευάσει  τον χάρτη για τα GPS. Δείτε την ερώτηση 1.

Κατασκεύασα το χάρτη και μόλις σύνδεσα το GPS, αλλά μόλις το ποντίκι περνά πάνω από το μενούGPS/Garmin βγαίνει το μύνημα «Συνδέστε το Garmin GPS». Τι συμβαίνει ?

Ο υπολογιστής δεν πρόλαβε να αναγνωρίσει το GPS. Χρειάζονται 5-20 δευτερόλεπτα για να προσπελαστούν οι μνήμες του GPS και να αναγνωστούν τα χαρακτηριστικά του.

Πως μπορώ να στείλω μια συγκεκριμένη περιοχή και όχι όλη την Ελλάδα στο GPS?

faq_005-1

Πατώντας το κουμπί faq_005-2 στην εργαλειοθήκη Tools εμφανίζεται ένα πλέγμα 168 τετραπλεύρων που καλύπτει όλη την Ελλάδα. Με το ποντίκι, επιλέγετε ένα ή περισσότερα πλακάκια (ισχύουν τα Shift και Control για αθροιστική επιλογή) και κάνετε κανονικά την αποστολή του χάρτη στο GPS.

Γιατί είναι δύο τα εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας και με ποιό μπαίνω στο TopoNavigator5 ?

Το πρώτο (GGRS87) ανοίγει το πρόγραμμα σε περιβάλλον ΕΓΣΑ87. Είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς που δημιούργησε ο καθ. Γ. Βέης το 1987 και εκφράζει συντεταγμένες σε μέτρα.  Όλες οι εργασίες και μετρήσεις στην Ελλάδα (τοπογραφικά, έργα, Κτηματολόγιο) γίνονται στο  ΕΓΣΑ87, καθότι οι μετρήσεις είναι εξαιρετικά αξιόπιστες και τα σχήματα είναι όμοια με τα πραγματικά.
Το δεύτερο (WGS84) είναι το Παγκόσμιο Γεωγραφικό Σύστημα και οι συντεταγμένες εκφράζονται σε μοίρες. Έχει παγκόσμια κάλυψη και στο σύστημα αυτό λειτουργεί πρωτογενώς το GPS (Global Positioning System). Εδώ δουλεύετε όταν έχετε δεδομένα εκτός Ελλάδας. Για τεχνικούς λόγους, μόνο στο περιβάλλον αυτό είνα ιδιαθέσιμο το μενού για την επικαιροποίηση του χάρτη για τα GPS.

Πως κατεβάζω τις καταγραφές μου από το GPS στο TopoNavigator5?

Από το μενού του προγράμματος GPS / GARMIN / Εισαγωγή δεδομένων  ανοίγει η σχετική φόρμα, στην οποία επιλέγετε ποιό τύπο δεδομένων θέλετε να κατεβάσετε (σημεία, γραμμές ή διαδρομές). Οι άλλες επιλογές δεν είνα ιδιαθέσιμες.

Πως στέλνω τα δεδομένα μου από το TopoNavigator5 στο GPS?

faq_008Από το μενού του προγράμματος GPS / GARMIN/ Αποστολή ορατών δεδομένων και χάρτη ανοίγει η φόρμα επιλογής του τύπου των δεδομένων που θέλετε να στείλετε (σημεία, γραμμές ή διαδρομές). Αν αφήσετε την επιλογή στο Γραμμές ως Active Log, τα δεδομένα θα θεωρηθούν από το GPS ως τμήμα της τρέχουσας καταγραφής, αλλοιώς (Γραμμές ως Saved Tracks) θα περιληφθούν στην περιοχή των αποθηκευμένων γραμμών.Η επιλογή Δεδομένα χρήστη ως χάρτης ενεργοποιείται μόνο αν στείλετε και τον χάρτη και έχει ενδιαφέρον αν τα δεδομένα σας είναι πολλά, οπότε θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον χώρο των καταγραφών.  Επιλέγοντάς την, τα δεδομένα σας θα ενταχθούν σε ένα νέο διαφανές επίπεδο χάρτη, πάνω στον κύριο χάρτη.

Πως μπορώ να μεταφέρω μια πλοήγηση από το TopoNavigator5 στο GPS?

faq_009_1 Αφού ολοκληρώσετε την πλοήγηση στην οθόνη, πατείστε το κουμπί faq_009_2 στην σειρά των εργαλείων της πλοήγησης. Αμέσως θα δημιουργηθεί μια εγγραφή στον πίνακα των Διαδρομών. Στείλτε την στο GPS με τη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων που περιγράφεται στην ερώτηση 7.

Πως περνάω CustomMaps στο GPS μου?

Πρώτα συνδέετε το GPS στον υπολογιστή. Μόλις αναγνωριστεί το GPS και επιβεβαιωθεί η ικανότητά του να δεχτεί χάρτες CustomMaps, ενεργοποιείται η επιλογή GPS / GARMIN / Νέο σετ CustomMaps. Όταν είστε βέβαιοι ότι έχετε ορατή στην οθόνη την περιοχή που επιθυμείτε, πατάτε GPS / GARMIN / Νέο σετ CustomMaps (ο χάρτης κατασκευάζεται) και στη συνέχεια πατάτε GPS / GARMIN/Αποστολή σετ CustomMaps στο GPS (ο χάρτης μεταφέρεται). Το απλό TopoNavigator5 στέλνει πάντα ΜΙΑ οθόνη σε ΕΝΑ αρχείο, το οποίο επικαλύπτει τον προηγούμενο CustomMaps στο GPS. Αντίθετα το TopoNavigator5 PRO επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλών οθονών στο ίδιο αρχείο και την αποθήκευση των αρχείων στο GPS με διαφορετικά ονόματα, άρα τη δημιουργία καταλόγου CustomMaps.

Πως αναβαθμίζω το πρόγραμμα στην τρέχουσα έκδοση?

Κλείνετε το πρόγραμμα, αν είναι ανοιχτό, πάτε στην ιστοσελίδα του TopoNavigator.com  και κατεβάζετε το αρχείο της αναβάθμισης (Upgrade_TopoNavigator5xx.exe). Από τη θέση που κατέβηκε, κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του. Η υπόλοιπη διαδικασία γίνεται αυτόματα.

Μετά την αναβάθμιση, πως κάνω επικαιροποίηση του χάρτη για το GPS?

Aνοίγετε το TopoNavigator σε περιβάλλον WGS84 και να πάτε στο μενού Αρχείο/ Επικαιροποίηση  χάρτη για GPS Garmin. Από εκεί, επιλέγετε διαδοχικά Οδικός χάρτης και Τοπογραφικός χάρτης. Δεν έχει σημασία με ποιά σειρά θα κάνετε την επικαιροποίηση.

Πως συνδέουμε εξωτερικό ΝΜΕΑ GPS (πχ. Navilock)?

faq_013_1Όλα τα σύγχρονα ΝΜΕΑ GPS συνδέονται με καλώδιο USB. Πρώτα συνδέετε το ΝΜΕΑ GPS σε μαι USB θύρα και ελέγχετε ότι έχει αναγνωριστεί (θα κάνει ένα χαρακτηριστικό ήχο) και λειτουργεί σωστά (πιθανόν να χρειάζονται οι κατάλληλοι οδηγοί για τα Windows που έχετε, ελέξτε το θέμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.navilock.de). Στη συνέχεια, στην εργαλειοθήκη NMEA, πατάτε το κουμπί  faq_013_2. Το TopoNavigator5 θα εντοπίσει το εξωτερικό GPS αυτόματα και θα αρχίσει να δέχεται πληροφορίες, που θα τρέχουν ως φράσεις ΝΜΕΑ στο δεξί μέρος της ζώνης κατάστασης (κάτω μπάρα).

Πως μπορούμε να δούμε τα TopoMaps στο TopoNavigator5?

Το TopoNavigator5 αναγνωρίζει αυτόματα τους ψηφιακούς χάρτες TopoMaps που έχουν μεταφερθεί στον υπολογιστή από τα 3D TopoMaps της Ανάβασης, τα οποία είχαν εγκατάσταση και οι χάρτες μεταφέρονταν μόνοι τους στον κατάλληλο φάκελο. Όταν το TopoNavigator5 εντοπίσει χάρτες 3D TopoMaps στη σωστή θέση, στο υπόμνημα κάτω από τον Οδικό και Γεωφυσικό τύπο χάρτη εμφανίζεται μια τρίτη επιλογή, TopoMaps.
Ψηφιακοί χάρτες (άλλα TopoMaps της Ανάβασης ή άλλα αρχεία ή άλλοι σκαναρισμένοι χάρτες) ΟΤΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ από αρχεία γεωαναφοράς, θα αναγνωριστούν επίσης αυτόματα και θα εναλλαχθούν σωστά, υπό τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Τα αρχεία θα έχουν τους κωδικούς αριθμός 87 ή 84 ως τα δύο τελευταία γράμματα του ονόματός τους (πχ. Xartis1_87.tif)
Β. τα αρχεία θα τοποθετηθούν σε ένα υποφάκελο (με οποιοδήποτε όνομα) μέσα στο φάκελο C:\Program Files\TopoMaps.