Ιστορικό Αναβαθμίσεων

Upgrade 6.4.0

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.

 

Upgrade 6.3.9

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.

 

Upgrade 6.3.8

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.

 

Upgrade 6.3.7

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Μικρές βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.

 

Upgrade 6.3.6

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Μικρές βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.

 

Upgrade 6.3.5

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Μικρές βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.

 

Upgrade 6.3.4

 1. Εκδόσεις GIS. Μικρές βελτιώσεις στη γεωαναφορά.
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Βελτίωση στην ταχύτητα απεικόνιση των ειδικών συμβόλων (υψ. ζώνες, κλίσεις κλπ).
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Μικρές βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.

 

Upgrade 6.3.3

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Αντιστοίχιση των συμβόλων του Toponavigator 6 με τα σύμβολα του Toponavigator Android.
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Εισαγωγή των πληροφοριών ακρίβειας στίγματος και ταχύτητας από το Toponavigator Android.
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Bug fix: Απεικόνιση χιλιομετροδεικτών στις πλοηγήσεις με GPS fix.

 

Upgrade 6.3.2

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Πολλές βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.

 

Upgrade 6.3.1

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Εξάγοντας ένα αρχείο σημείων συνδεδεμένων με φωτογραφίες σε πρωτόκολλο KML/KMZ, η πληροφορία της συνδεδεμένης φωτογραφίας επισυνάπτεται στο αρχείο και οι φωτογραφίες μπορούν να ανοίξουν στο Google Earth.
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Βελτιώσεις στη σταθερότητα του αρχείου χαρτοσύνθεσης.
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Αντιμετωπίστηκε ένα σφάλμα που εμπόδιζε την απεικόνιση της Ανάλυσης των μετρητικών μεγεθών σε μία γραμμή κάτω από ειδικές συνθήκες.
 4. Εκδόσεις HOME & GIS. Πολλές βελτιώσεις σε όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων.
 5. Εκδόσεις GIS. Πολλές βελτιώσεις στην εισαγωγή και διαχείριση των διανυσματικών αρχείων (shapefiles, DXF κλπ).
 6. Εκδόσεις GIS. Οι ετικέτες επανασχεδιάστηκαν.Σημαντικές βελτιώσεις στην απεικονιση της ονοματολογίας αρχείων.
 7. Εκδόσεις GIS. Πολλές βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.
 8. Εκδόσεις GIS. Πολλές Ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών για τις εταιρίες ψεκασμών και την Ελλ. Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

 

Upgrade 6.3.0

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Σε μια πλοήγηση, απεικονίζονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις (ως χιλιομετροδείκτες) κατά μήκος της γραμμής, με μεταβαλλόμενο βήμα ανάλογα με την κλίμακα.
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Προστέθηκε η δυνατότητα απεικόνισης χιλιομετροδεικτών κατά μήκος μιας γραμμής (όταν δεν είναι επιλεγμένη), με μεταβαλλόμενο βήμα ανάλογα με την κλίμακα. Η επιλογή βρίσκεται στη φόρμα των Ιδιοτήτων της γραμμής.
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Προστέθηκε η δυνατότητα απομνημόνευσης πολλών φακέλων με γεωαναφερμένες εικόνες (Ανάβαση TopoMaps, Κτηματολόγιο κλπ) ως φακέλων εργασίας. Οι φάκελοι εμφανίζονται ως εγγραφές στο κυλιόμενο μενού της ενότητας «Φάκελοι» των γενικών Ρυθμίσεων. Κάθε νέος default φάκελος που θα επιλέξετε από το κουμπί υπόδειξης νέου φακέλου, θα καταχωρηθεί στη λίστα και θα απομνημονευτεί στο αρχείο Αρχικών Ρυθμίσεων. Αν κάποιος φάκλεος δεν περιέχει (πλέον) γεωαναφερμένες εικόνες, θα αφαιρεθεί από τη λίστα (εκτός του τελευταίου default φακέλου, πχ C:\Program Files\TopoMaps). Η μέθοδος αυτή κάνει την κλήση ενός φακέλου χαρτών ευκολότερη και ασφαλέστερη (αν ο φάκελος δεν περιέχει τα κατάλληλα αρχεία δεν θα καταχωρηθεί).
 4. Εκδόσεις HOME & GIS. Βελτιώσεις στην γραμμή μέτρησης: Μετά το επίπεδο κλίμακας 5, προστέθηκαν υποδιαιρέσεις (χάρακας) με μεταβλητό βήμα (το βήμα αναφέρεται στο tooltiptext που εμφανίζεται καθώς κινείτε το ποντίκι). Οι ετικέτες επανασχεδιάστηκαν.

 

Upgrade 6.2.9

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Πολλές βελτιώσεις στη διαχείριση των δεδομένων μέσω των πινάκων.
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Bug fixes. Αντιμετωπίστηκε σπάνιο πρόβλημα στη μορφή των συντεταγμένων σε αρχεία GPX.
 3. Εκδόσεις GIS. Προστέθηκε στη φόρμα Ιδιοτήτων Αρχείου, η δυνατότητα επιλογής σημείων με βάση το σύμβολο τους (νέα επιλογή/προσθήκη σε ενεργή επιλογή/αφαίρεση από ενεργή επιλογή). Επιπλέον, μπορεί να γίνει επιλογή και με βάση το χρώμα του συμβόλου, καθότι πινακοποιούνται και όλα τα υπάρχοντα χρώματα του ίδιο τύπου συμβόλου και υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης ενός ή περισσοτέρων χρωμάτων.

 

Upgrade 6.2.8

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Εκδόσεις HOME & GIS. Προστέθηκε η δυνατότητα Αναίρεσης σημείου της γραμμής μέτρησης (με δεξί κλικ/»Αναίρεση σημείου» ή Control+Z).
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Bug fixes. Αντιμετωπίστηκε μικρό πρόβλημα κατά το κλείσιμο της εφρμογής που εμπόδιζε τη σωστή καταχώρηση του αρχείου επιλογών εκκίνισης.
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Bug fixes. Ταχύτερο άνοιγμα της εφαρμογής, χάρις στην αποθήκευση των PhotoPoints, αφού γίνει το κατέβασμά τους κατά την πρώτη εκκίνηση μετά την αναβάθμιση.
 4. Εκδόσεις HOME & GIS. παλοιφή των μυνημάτων προειδοποίησης λόγω διαγραφής των προσωρινών αρχείων Ιντερνετ.
 5. Εκδόσεις GIS. Προστέθηκε η δυνατότητα Αναίρεσης σημείου της γραμμής προσθήκης ή διάτμησης πολυγώνου (με δεξί κλικ/»Αναίρεση σημείου» ή Control+Z).
 6. Εκδόσεις GIS. Bug fix. Αντιμετώπιση του «χτυπήματος» της εφαρμογής λόγω κατά λάθος πατήματος των δεξιών κουμπιών ενοτήτων (Generate, Align, Distribute) ενόσον γινόταν ψηφιοποίηση γραμμής ή πολυγώνου.

 

Upgrade 6.2.7

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Στη θεματική αναζήτηση προστέθηκε η ομάδα «Φωτογραφίες» με υποκατηγορίες Τοπία, Μνημεία, Αρχιτεκτονική, Γεωμορφές, Ηφαίστεια, Σπήλαια, Θηλαστικά, Πουλιά, Ερπετά, Χλωρίδα, Μανιτάρια. Με διπλό κλικ στην εγγραφή, γίνεται επικέντρωση στη θέση της φωτογραφίας. Με απλό πέρασμα του ποντικιού (με το βελάκι επιλογής) πάνω από το σύμβολο, απεικονίζεται η φωτογραφία (εφόσον είναι επιλεγμένη η απεικόνιση φωτογραφιών από την ενότητα Info).
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Στη θεματική αναζήτηση ΘΑΛΑΣΣΑ προστέθηκαν 165 περιοχές για Serfing (είχε αναφερθεί λανθασμένα στην προηγούμενη αναβάθμιση).
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Η επικέντρωση σε ένα στοιχείο του πίνακα δεδομένων (σημείο, γραμμή κλπ) γίνεται πλέον με διπλό κλικ στην εγγραφή (το άνοιγμα των ιδιοτήτων γίνεται με δεξί κλικ).
 4. Εκδόσεις HOME & GIS. Διάφορες διορθώσεις σε γεωμετρικούς αλγορίθμους.

 

Upgrade 6.2.6

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Πολλές Προστέθηκε ένας νέος τρόπος θεματικής αναζήτησης, που περιλαμβάνει 5 μενότητες, η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πολλούς τύπους θέματος. Στην έκδοση αυτή, οι επιλογές έχουν ως ακολούθως: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΠΟΡ ΒΟΥΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Διόρθωση στον υπολογισμό της συνολικής ανάβασης/κατάβασης στη μηκοτομή.

 

Upgrade 6.2.5

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Πολλές και σημαντικές βελτιώσεις και διορθώσεις.

 

Upgrade 6.2.4

 1. Έκδοση GIS. Σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση διανυσματικών αρχείων (shapefiles).
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Σημαντικές βελτιώσεις στη μηκοτομή γραμμών (όπως: άμεση προσαρμογή διαγράμματος σε κάθε αλλαγή της γεωμετρίας της γραμμής).
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις.

 

Upgrade 6.2.3

 1. Έκδοση GIS. Πολλές βελτιώσεις στο κατέβασμα και τη διαχείριση των εικόνων Κτηματολογίου.
 2. Έκδοση GIS. Πολλές βελτιώσεις στη διαχείριση των συμβολοσειρών των αρχείων TML & Shp.
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Ορίστηκε φάκελος (πχ. PHOTOFOLDER=C:\Users\Makis\Documents\TOPONAVIGATOR6\MyData\Photos) για την αναζήτηση των φωτογραφιών που θα συνδεθούν με ένα σημείο. Ο φάκελος μπορεί να αλάξει από τις Ρυθμίσεις/Φάκελοι.
 4. Εκδόσεις HOME & GIS. Οι φωτογραφίες (Photo_points) έφτασαν τις 900..
 5. Πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις.

 

Upgrade 6.2.2

 1. Έκδοση GIS. Προστέθηκε η δυνατότητα άμεσης επικόλησης ενός ή περισσότερων γραμμικών στοιχείων στον πίνακα των πολυγώνων, με άμεση μετατροπή της γεωμετρίας από γραμμική σε πολυγωνική (διατηρούνται και οι άλλες ιδιότητες, όνομα, σύμβολο κλπ).
 2. Έκδοση GIS. Προστέθηκε η δυνατότητα άμεσης επικόλησης ενός ή περισσότερων πολυγωνικών στοιχείων στον πίνακα των γραμμών, με άμεση μετατροπή της γεωμετρίας από πολυγωνική σε γραμμική (οι άλλες ιδιότητες, όνομα, σύμβολο κλπ διατηρούνται).
 3. Έκδοση GIS. Πολλές βελτιώσεις στην ταυτόχρονη απεικόνιση shapefiles & χαρτογραφικών εικόνων.
 4. Εκδόσεις HOME & GIS. Σημαντικές βελτιώσεις στην απεικόνιση των φωτογραφιών Map Links. Η πίνακας των φωτογραφιών εμπλουτίστηκε με νέο υλικό (Αττική, Κρήτη, Βοιωτία κλπ).
 5. Εκδόσεις HOME. Προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού του μεγέθους της γραμματοσειράς για την ονοματολογία των σημείων γεαμμών και πολυγώνων (για κάθε τύπο δεδομένων ανεξάρτητα) από τις «Ρυθμίσεις/Δεδομένα/Μέγεθος ετικετών».
 6. Εκδόσεις HOME & GIS. Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα στην αναζήτηση με φίλτρο το νομό.
 7. Εκδόσεις HOME & GIS. Αντιμετωπίστηκαν 2 σπάνια προβλήματα στην αποθήκευση αρχείων.
 8. Πολλές μικρές βελτιώσεις.

 

Upgrade 6.2.1

 1. Έκδοση GIS. Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής ενός στοιχείου (σημείο, γραμμή, Διαδρομή, πολύγωνο) από τον πίνακα με άμεσο drag από τον πίνακα (επιλογή ΜΙΑΣ εγγραφής και σύρσιμο) και drop μέσα στο χάρτη (άφημα του ποντικιού στην επιθυμητή θέση στο χάρτη). Το νέο στοιχείο έχει όλες τις ιδιότητες του μητρικού και η γεωμετρία του ανασυστήνεται με βάση τη θέση όπου έγινε το drop. Η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν είναι επιλεγμένο ΕΝΑ στοιχείο.
 2. Έκδοση GIS. Στα σημεία, αντικαταστάθηκε η επιλογή απόδοσης ονοματολογίας από τον κωδικό του συμβόλου (ελάχιστα χρήσιμο) με τη επιλογή συνδυασμένης ονοματολογίας από το Όνομα και τη Σημείωση (με τη μορφή Όνομα / Σημείωση).
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Βελτιώσεις στην απεικόνιση κατά τη λειτουργία με ΝΜΕΑ. Διάφορες άλλες μικρές βελτιώσεις.

 

Upgrade 6.2.0

 1. Εκδόσεις GIS. Βελτιώσεις στην αποθήκευση συμβολοσειρών και συμβόλων στη χαρτοσύνθεση.
 2. Εκδόσεις HOME & GIS. Βελτιώσεις στη μηκοτομή.
 3. Αντιμετώπιση ενός προβλήματος που προέκυπτε όταν η εφαρμογή δεν μπορούσε να βρει σύνδεση Διαδικτύου.

 

Upgrade 6.1.9

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Σημαντικές βελτιώσεις στη μηκοτομή.
 2. Πολλές και σημαντικές βελτιώσεις λειτουργικότητας σε διάφορα σημεία.

 

Upgrade 6.1.8

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Προστέθηκε η λήψη πληροφοριακών εικονιδίων και διαδικτυακών δεσμών MapLinks, που ανοίγουν ένα πληροφοριακό κείμενο και δίνουν άμεση πρόσβαση σε σχετική πληροφοριακή σελίδα.
 2. Έκδοση GIS. Βελτιώθηκε η συνύπαρξη διανυσματικών αρχείων ή χαρτογραφικών εικόνων και TopoMaps (πχ. αεροφωτογραφιών του Κτηματολογίου).
 3. Πολλές μικρές βελτιώσεις.

 

Upgrade 6.1.7

 1. Βελτίωση της αναζήτησης σημείων και δρόμων. Στην αναζήτηση των δρόμων, η επικέντρωση γίνεται στο συνολικό μήκος του δρόμου.
 2. Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης φωτο-σημείων.
 3. Πολλές διορθώσεις στον κώδικα.

 

Upgrade 6.1.6

 1. Προστέθηκε στο OverMap η σειρά των προτεραιοτήτων του προφίλ.
 2. Προστεθήκαν φωτογραφίες σε σημεία ενδιαφέροντος. Δίνετε η δυνατότητα να τροποποιηθεί το επίπεδο εμφάνισης για κάθε μια κατηγορία. Για την εμφάνιση των φωτογραφιών είναι απαραίτητη σύνδεση του Internet.
 3. Διορθώθηκαν μερικά bugs.

 

Upgrade 6.1.5

 1. Εκδόσεις HOME & GIS. Προστέθηκε η μετατροπή γραμμής σε Διαδρομή. Η Διαδρομή υιοθετεί μόνο τα σημεία της γραμμής που ταυτίζονται με κόμβους του οδικού δικτύου, οπότε μια μεγάλη γραμμή που έχει δημιουργηθεί με ψηφιοποίηση Navigate θα δώσει μια Διαδρομή με τους κόμβους της πλοήγησης.
 2. Έκδοση GIS. Προστέθηκε η επιλογή άμεσης προβολής από το ΕΓΣΑ87 στο WGS84 κατά την εξαγωγή σε shapefile. Καταργήθηκε το μενού και η φόρμα των Προβολών, καθότι είχε πλέον ελάχιστη συνεισφορά.
 3. Εκδόσεις HOME & GIS. Αντικαταστάθηκαν τα κυλιόμενα μενού επιλογής Τύπου Χάρτη και Προφίλ Χρήστη με εικονίδια, πιο εύχρηστα σε οθόνες αφής.
 4. Διορθώθηκαν μερικά bugs.

 

Upgrade 6.1.4

 1. Προστέθηκε η Εύρεση από μία θέση μέσα στο χάρτη, με βάση ακτίνα. Η λειτουργία εκκινεί όταν είναι ορατή η ενότητα Search, με το μενού ΕΥΡΕΣΗ στο δεξί κλικ. Πατώντας την εντολή «Χαρτογραφικά στοιχεία σε ακτίνα ΧΧΧΧ μ.», όλα τα στοιχεία του χάρτη που έχουν όνομα και βρίσκονται σε ακτίνα ΧΧΧΧ μέτρων καταλογοποιούνται στον πίνακα της Αναζήτησης. Η ακτίνα αναζήτησης είναι 2πλάσια από την τιμή που έχει οριστεί στην κορυφή της φόρμας Αναζήτησης (πχ. αν η τιμή της ακτίνας αναζήτησης είναι 1000μ, η ΕΥΡΕΣΗ από το δεξί κλικ θα είναι 2000μ).
 2. Δυνατότητα αλλαγής προσανατολισμού στις Γεωγραφικές Σημειώσεις. Όταν επιλέξουμε μια Γεωγραφική Σημείωση, εκτός του σημείου αγκύρωσης (γαλάζιος κύκλος), επισημαίνεται και το συμμετρικά ακραίο σημείο με ένα κόκκινο τετράγωνο. Όταν το ποντίκι τεθεί πάνω στο κόκκινο τετράγωνο, ο κέρσορας γίνετια «σταυρός». Σύροντας το κόκκινο τετράγωνο αντιδιαμετρικά του σημείου αγκύρωσης, ο προσανατολισμός του πλαισίου (σε σχέση με το σημείου αγκύρωσης) προσαρμόζεται κατάλληλα. Όταν μία Γεωγραφική Σημείωση αλλάξει προσανατολισμό, τον διατηρεί παρόλο που μπορεί να συγκρούεται με άλλες (στην περίπτωση αυτή, ωθεί τις άλλες Γεωγραφικές Σημείωσεις να αλλάξουν προσανατολισμό, αλλά αυτή διατηρεί τον προσανατολισμό που της υπαγορεύτηκε).
 3. Η επιλογή ενός Αγαπημένου μπορεί να γίνει και από την πίνακα.
 4. Η συμμετοχή μιας Γεωγραφικής Σημείωσης στην αυτόματη τακτοποίηση μπορεί να ελεγχθεί και από τη φόρμα «Συμβόλο». Από την ίδια φόρμα μπορεί να οριστεί αν η Γεωγραφική Σημείωση θα έχει περίγραμμα («Μπαλόνι») ή απλή γραμμή αγκύρωσης.
 5. Προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού συμβόλου για την ονοματολογία των Αγαπημένων: γραμματοσειρά, μέγεθος γραμμάτων, χρώμα γραμμάτων, παχιά γραφή (bold), πλάγια γραφή (italics).
 6. Επανήλθε η Απλοποίηση στη φόρμα Ιδιοτήτων Γραμμών, Διαδρομών και Πολυγώνων, με πιό απλό και πιό έξυπνο χειρισμό. Η Απλοποίηση ενεργεί σε γραμμές και πολύγωνα και εφαρμόζει σταδιακά, με κάθε κλικ, μια όλο και μεγαλύτερη απλοποίηση της γεωμετρίας, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα το αποτέλεσμα στην κορυφή της φόρμας («Μετά την απλοποίηση ΧΧΧ σημεία»). Συνεχίζετε μέχρι να πετύχετε τον επιθυμητό αριθμό σημείων.
 7. Προστέθηκε η δυνατότητα κλήσης του Toponavigator iMapper από ένα σημείο, γραμμή, Διαδρομή και πολύγωνο, στη θέση και στην έκταση κάλυψης του στοιχείου.
 8. Προστέθηκαν δύο νέοι τύποι OverMap: η διαίρεση της Ελλάδας σε γεωγραφικές ενότητες και τα όρια των νομών (που είναι και ο προεπιλεγμένος τύπος). Το όνομα της κάθε ενότητας εμφανίζεται καθώς μετακινείτε το ποντίκι πάνω από τα όρια τους. Με κλικ σε ένα από τα πολύγωνα των διαιρέσεων αυτών, ο κύριος χάρτης εστιάζει στην έκτασή του.
 9. Προσαρμογή του ανοίγματος αρχείων TML στο συμπεπτυγμένο πρωτόκολλο TML που παράγεται από το Toponavigator Android(ενημερωτικά, η έκδοση 3.9 του Toponavigator Android ανοίγει τα TML σημείων και γραμμών, κάνοντας έτσι την επικοινωνία με το Toponavigator PC πολύ πιό άμεση. Το Toponavigator Android εξάγει ένα συμπεπτυγμένο TML πρωτόκολλο, για λόγους ταχύτητας και όγκου).
 10. Πολλές βελτιώσεις σε θέματα λειτουργικότητας. Διορθώθηκαν μερικά bugs.

 

Upgrade 6.1.3

 1. Toponavigator GIS. Για λόγους οικονομίας χώρου και αύξησης της ταχύτητας φόρτωσης των πλακιδίων του Κτηματολογίου, απαλοίφθηκε το αρχείο γεωαναφοράς στα πλακίδια. Ως αποτέλεσμα, η ανάγνωση των φακέλων με > 50.000 πλακίδια επιταχύνθηκε δραματικά. Η χρήση των πλακιδίων σε άλλα προγράμματα που χρειάζονται πληροφορίες γεωαναφοράς προβλέφθηκε και αντιμετωπίζεται στο επόμενο λήμμα.
 2. Toponavigator GIS. Προστέθηκε η δυνατότητα μετατροπής πολλών επιλεγμένων πλακιδίων του Κτηματολογίου σε μεγαλύτερες απλές γωαναφερμένες εικόνες, που μπορούν να μεταφερθούν σε οποοιδήποτε GIS ή CAD πρόγραμμα.
  • Ο μηχανισμός λειτουργεί ως εξής: από το μενού WMS/Ορθοφωτογραφίες Κτηματολογίου Α.Ε., πατάτε την εντολή Επιλογή αποθηκευμένων εικόνων και διαγράφοντας ένα πλαίσιο στην οθόνη, επιλέγετε την ομάδα πλακιδίων (τουλάχιστον 4) που θέλετε να μετατρέψετε σε κοινές γεωαναφερμένες εικόνες. Ακολούθως, στο ίδιο μενού πατάτε Ομάδα γεωναφερμένων εικόνων. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε έναν υπάρχοντα φάκελο ή δημιουργείστε έναν νέο φάκελο για τις εικόνες. Το όνομα που θα δώσετε στο φάκελο θα αποτελέσει κοινό όνομα όλων των εικόνων (συν έναν αριθμητή). Με το ΟΚ στην επιλογή του φακέλου, τρέχει ένας αλγόριθμος βέλτιστης οργάνωσης των πλακιδίων σε υπο-ομάδες (με μέγιστο μέγεθος 25 πλακίδια). Μόλις κατασκευαστεί μια εικόνα (που αντιστοιχεί σε μία υπο-ομάδα), η αντίστοιχη περιοχή στο χάρτη αναλάμπει. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να διαγραφούν τα πλακίδια από την αρχική θέση ή όχι και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της οργάνωσης των εικόνων (πόσες τελικές εικόνες δημιουργήθηκαν από τα αρχικά πλακίδια). Οι εικόνες αυτές είναι προβεβλημένες στο ΕΓΣΑ87 και είναι αναγνώσιμες από οποιοδήποτε λογισμικό GIS ή CAD που διαβάζει το στάνταρντ ζευγάρι JPG+JGW.
  • Σημαντικό: Το μέγεθος των πλακιδίων ορίσθηκε στα 1280 Χ 720 pixels, ώστε να είναι εφικτό το κατέβασμα και η προβολή τους στο ΕΓΣΑ87 και από υπολογιστές με μικρούς επεξεργαστές. Ωστόσο η διαδικασία είναι πολύ απαιτητική και έχει παρατηρηθεί ότι οι χαμηλότερης ισχύος επεξεργαστές (πχ. i3) αδυνατούν να κάνουν παραγωγική δουλειά.
 3. Πολλές βελτιώσεις σε θέματα λειτουργικότητας. Διορθώθηκαν μερικά bugs.

 

Upgrade 6.1.2

 1. Toponavigator GIS. Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία του μηχανισμού κατεβάσματος και προβολής χαρτών Κτηματολογίου σε ΕΓΣΑ87. Το μέγεθος των πλακιδίων αυξήθηκε από 1280Χ720 σε 1600Χ1024 pixels, άρα δημιουργούνται λιγότερα, πιό μεγάλα αρχεία. Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής, διαγραφής και μετακίνησης σε άλλο φάκελο ενός ή πολλών πλακιδίων από την οθόνη. Η λειτουργία της επιλογής εκκινεί με το πάτημα του σχετικού κουμπιού στην εργαλειοθήκη WMS ή από το νέο μενού WMS που προστέθηκε στην κύρια μπάρα μενού. Οι λειτουργίες διαγραφής και μετακίνησης σε άλλο φάκελο εκκινούν από το μενού στο δεξί κλικ, εφόσον υπάρχουν επιλεγμένα πλακάκια, ή από τα υπομενού του μενού WMS στην κύρια μπάρα μενού.
 2. Κατά την αποθήκευση γραμμών σε πρωτόκολλο Magellan SD card δίνεται προτεραιότητα στην κατάληξη και τη δομή της σειράς Explorist.
 3. Ενεργοποίηση της λειτουργίας στοχευμένης αναβάθμισης χάρτη για Garmin GPS μόνο στις περιοχές που υπάρχουν αλλαγές, σε σχέση με την τελευταία φορά που επικαιροποιήσατε το χάρτη, όποτε και αν έγινε αυτό, και το προφίλ χρήστη που χρησιμοποιήθηκε. Η λειτουργία αυτή εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και πόρους. Στο μενού Αρχείο/Επικαιροποίηση χάρτη για Garmin GPS, προστέθηκε το υπο-μενού Οδικός και Τοπογραφικός χάρτης (μόνο περιοχές με αλλαγές). Πατώντας το, επικαιροποιούνται και οι δύο χάρτες σειριακά, χωρίς ενδιάμεση παύση, και μόνο στις περιοχές όπου υπάρχουν αλλαγές. Εφόσον η επικαιροποίηση ολοκληρωθεί, το μενού αυτό δεν θα ξανακάνει επικαιροποίηση παρά μόνο αν αλλάξουμε το προφίλ χρήστη. Κατά τ” άλλα, τα δύο παλιά υπομενού εξακολουθούν να επικαιροποιούν τους αντίστοιχους χάρτες πλήρως.
 4. Προστέθηκε επιλογή για χαμηλότερης ανάλυσης 3D εικόνα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν υπολογιστές μικρότερων πόρων.
 5. Δεκάδες άλλες βελτιώσεις και ατέλειες που επισημάνθηκαν από τους χρήστες.

 

Upgrade 6.1.1

 1. Νεά ιδιότητα Επίπεδο Κλίμακας σε όλα τα δεδομένα του χρήστη. Με την ιδιότητα αυτή, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει ποιά στοιχεία θα απεικονίζονται και σε ποιά κλίμακα. Η αρχική τιμή είναι 0, δηλαδή τα στοιχεία απεικονίζονται σε όλες τις κλίμακας. Ο έλεγχος της ιδιότητας μπορεί να γίνει είτε ανά στοιχείο (από τη φόρμα Ιδιοτήτων), είτε μαζικά (από τη φόρμα Ιδιοτήτων αρχείου). Όταν το Επίπεδο Κλίμακας ενός στοιχείου είναι μεγαλύτερο από το τρέχον Επίπεδο Κλίμακας του χάρτη, το στοιχείο δεν είναι ορατό και δεν μπορεί να επιλεχθεί ούτε από το χάρτη, ούτε από τον πίνακα. Στο δεξί κλίκ πάνω στην εγγραφή του στον πίνακα διατίθεται ένα μόνο μενού, η Αλλαγή Επιπέδου Κλίμακας, που ανοίγει τη φόρμα Ιδιοτήτων του στοιχείου, από την οποία μπορούμε να αλλάξουμε το Επίπεδο Κλίμακας και ξανακάνοντας ορατό το στοιχείο, και να προβούμε περαιτέρω σε οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία.
 2. Η ρύθμιση που ελέγχει την απεικόνιση όλου του αρχείου (καθορίζοντας ανεξάρτητα το ελάχιστο Επίπεδο Κλίμακας για την απεικόνιση όλων των διανυσμάτων του και της ονοματολογίας) διατηρείται και μεταφέρθηκε στην ενότητα Γενικά των ρυθμίσεων αρχείου.
 3. Η Αναζήτηση καλύπτει πλέον και τις παραλίες.
 4. Η μεγέθυνση / σμίκρυνση με τα πλήκτρα F6/F7 επικεντρώνει στο κέντρο του ορατού τμήματος του χάρτη (και όχι στη θέση του ποντικιού, όπως γινόταν μέχρι τώρα). Το σημείο επικέντρωση υποδεικνύεται με το σχετικό σύμβολο.
 5. Οι επιλογές προτεραιότητας των κατηγοριών οδικού δικτύου (έμφαση στους ασφάλτους/χωματόδρομους) και παλέτας (παλέτα Garmin / παλέτα Toponavigator) απαλείφθησαν από τις Ρυθμίσεις/GPS και σχετίσθηκαν εσωτερικά με το προφίλ χρήστη. Έτσι, όταν κατασκευάζεται ή επικαιροποιείται ο χάρτης για Garmin, λαμβάνεται υπόψην το τρέχον προφίλ χρήστη και η προτεραιότητα των κατηγοριών του οδικού δικτύου προσαρμόζεται ανάλογα.
  Προφίλ: On Road, Θάλασσα, Πολιτισμός > Σχηματισμός χάρτη με έμφαση τους ασφάλτους και παλέτα TopoNavigator.
  Προφίλ: Off Road, Adventure > Σχηματισμός χάρτη με έμφαση τους χωματόδρομους και παλέτα TopoNavigator.
  Προφίλ: Ενέργειας > Σχηματισμός χάρτη με έμφαση τους ασφάλτους και παλέτα Garmin.
 6. Τα αρχεία back-up δεν φορτώνονται πλέον στο Διαχειριστή Αρχείων (για να μην γεμίζει ο πίνακας εγγραφές και να μην γίνει κατά λάθος επεξεργασία στο Backup_of_ αντί για το μητρικό αρχείο). Μπορεί πάντα κανείς να προσθέσει αυτοβούλως το Backup_of_xxx από την Προσθήκη Επιπέδου για οποιαδήποτε επεξεργασία.
 7. Η οπτικοποίηση της εξέλιξης του κατεβάσματος των χαρτών του Κτηματολογίου γίνεται πλέον με μια εικαστική μπάρα προόδου (απεικονίονται κίτρινα τατραγωνάκια, ισάριθμα με τα πλακάκια που θα δημιουργηθουν – γίνονται πράσινα μόλις αποθηκευτεί το αντίστοιχο πλακάκι). Όταν ολοκληρωθεί το κατέβασμα μιας ενότητας, δημιουργείαι μια σχετική εγγραφή στο μενού των Χωροδεικτών, από την οποία μπορούμε να καλέσουμε μετέπειτα την περιοχή της ενότητας..
 8. Δεκάδες βελτιώσεις σε δυσλειτουργίες και μικροατέλειες.

 

Upgrade 6.1.0

 1. Καθώς η 6.1.0 είναι η πρώτη αναβάθμιση που περιέχει νεώτερα δεδομένα, εγκαινιάζεται μια πολύ εξυπηρετική υπηρεσία: η επικαιροποίηση των χαρτών για Garmin GPS θα γίνεται ΜΟΝΟ στις περιοχές που έχουν αλλαγές.
 2. Καλύτερος και συνεκτικότερος τρόπος οργάνωσης των συμβόλων γραμμών, διαδρομών, πολυγώνων και Αγαπημένων.
 3. Συνεκτικότερη και σταθερότερη δομή για τις λειτουργίες της Αναίρεσης (Undo) και Επανάληψης (Redo).
 4. Ο καταγεγραμμένος χρόνος των Wyapoints μεταφέρεται πλέον από αρχεία KML, GPX.
 5. Νέες μέθοδοι μετακίνησης και αλλαγής διαστάσεων στη γεωαναφορά, με δεξί κλικ Μετακίνηση γεωαναφερόμενης εικόνας και Διαστάσεις γεωαναφερόμενης εικόνας, έχοντας πατημένο το κουμπί με το βελάκι στην εργαλειοθήκη Geo. Παρέχεται αναίρεση.
 6. Τα κουμπιά Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Πλοήγηση και οι εντολές Επικέντρωση και επεξεργασία συμβόλου στον πίνακα των Αγαπημένων μεταφέρθηκαν σε υπομενού στο δεξί κλικ στις εγγραφές του ίδιου πίνακα.
 7. Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας κατά την αποθήκευση ενός αρχείου TML/TVP. Η σχετική επιλογή βρίσκεται στην ενότητα Φάκελοι των Ρυθμίσεων. Η Ρύθμιση είναι προεπιλεγμένη.
 8. Στον πίνακα αρχείων TML/TVP, ενεργοποίηση της λειτουργίας AllRecs/Selected που επιτρέπει να απεικονίζονται στον πίνακα δεδομένων μόνο οι επιλεγμένες από τις εγγραφές ενός αρχείου.
 9. Δυνατότητα αντιστροφής μιας Διαδρομής.
 10. Δυνατότητα διαγραφής σημείου γραμμής/σημείου πολυγώνου από τον πίνακα της φόρμας Ιδιοτήτων γραμμής/πολυγώνου.
 11. Αναίρεση προσάρτησης πολυγώνου.
 12. Αναίρεση διάτμησης πολυγώνου.
 13. Στην αποθήκευση δεδομένων σε μορφή αρχείου κειμένου με διαχωριστή, δυνατότητα καθορισμού του delimiter.
 14. Βελτίωση της ταχύτητας στον υπολογισμό των χαρτών Κτηματολογίου που βρίσκονται μέσα στην καθορισμένη ακτίνα από τον άξονα επιλεγμένης γραμμής.
 15. Δυνατότητα επιλογής του κριτηρίου ιεράρχησης κατά την δημιουργια του πίνακα αποτελεσμάτων μιας εύρεσης.
 16. Δεκάδες βελτιώσεις σε δυσλειτουργίες και μικροατέλειες.

 

Upgrade 6.0.9

 1. Νέος Διαχειριστής για τον έλεγχο του κατεβάσματος χαρτών Κτηματολογίου.
 2. Νέα λειτουργία κατεβάσματος χαρτών Κτηματολογίου κατά μήκος μιας γραμμής.
 3. Νέος διαχειριστής επιπέδων απεικόνισης TopoMaps και χαρτών Κτηματολογίου.
 4. Νέα ενότητα Βοήθειας στις κύριες εργαλειοθήκες.
 5. Πολλές βελτιώσεις σε διάφορες λειτουργίες.
 6. Αντιμετώπιση διάφορων μικροπροβλημάτων.

 

Upgrade 6.0.8

 1. Ενεργοποίηση του Κτηματολογίου στην έκδοση GIS (βλ. σχετικό λήμμα).
 2. Δυνατότητα αλλαγής της σειράς των δεδομένων (σημεία, γραμμές, Διαδρομές, πολύγωνα) μέσα στο αρχείο από τον πίνακα.
 3. Δυνατότητα καθορισμού νέου ομαδικού συμβόλου για επιλεγμένα στοιχεία (σημεία, γραμμές, Διαδρομές, πολύγωνα) από τον πίνακα.
 4. Μεγάλη αλλαγή στην λειτουργικότητα της Οπισθοτομίας (έκδοση GIS).
 5. Μεγάλη αλλαγή στην λειτουργικότητα του Viewshed (έκδοση GIS).
 6. Πολλές βελτιώσεις σε θέματα λειτουργικότητας.

 

Upgrade 6.0.7

 1. Σημαντικές αλλαγές στην ανάλυση Διαδρομών (Routes).
 2. Πλήρης ενεργοποίηση της έκδοσης GIS.
 3. Βελτιώσεις σε μικρο-προβλήματα.

 

Upgrade 6.0.6

 1. Δυνατότητα ένωσης 2 Διαδρομών (δεξί κλικ)
 2. Δυνατότητα ένωσης 2 γραμμών στην έκδοση HOME στο δεξί κλικ (η έκδοση GIS καλύπτει ένωση πολλών γραμμών).
 3. Αυτόματη απλοποίηση Διαδρομών στο όριο των δυνατοτήτων του GPS σας.
 4. Αυτόματη απλοποίηση Saved Track στα 500 σημεία, μέγεθος που καλύπτει τις προδιαγραφές όλων των Garmin.
 5. Αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων στην αποστολή δεδομένων σε garmin GPS.
 6. Βελτιώσεις σε δεκάδες μικρο-προβλήματα

 

Upgrade 6.0.5

 1. Βελτιώσεις στον κώδικα.

 

Upgrade 6.0.4

 1. Νέο πρωτόκολλο KML για το Google Earth, που βάζει ετικέτες με την ταχύτητα σε κάθε σημείο της διαδρομής και υποστηρίζει Περιήγηση.
 2. Πέντε (5) νέες μέθοδοι απεικόνισης μιας γραμμής (από τις Ιδιότητες), με βάση χρωματική διαβάθμιση που προκύπτει από στατιστική ανάλυση. Παρέχεται ανάλυση κλάσεων Ταχύτητας, κλάσεων Κλίσης, κλάσεων Υψομετρικής Ζώνης, κλάσεων Ρυθμού Ανάβασης και κλάσεων Ακρίβειας GPS.
 3. Βελτιώσεις σε διάφορα σημεία του κώδικα.

 

Upgrade 6.0.3

 1. Βελτιώσεις στον κώδικα.

 

Upgrade 6.0.2

 1. Βελτιώσεις στα σύμβολα γραμμών, πολυγώνων και Αγαπημένων.
 2. Διάφορες μικρές ατέλειες.

 

  Πρώτη Έκδοση 6.0.1

Top