1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

1.1. Αν είσαστε σε κατάσταση καταγραφής και ανοίξετε άλλη σελίδα/εφαρμογή (πχ. e-mail, gmail, τηλέφωνο), η εφαρμογή εξακολουθεί να καταγράφει.

 

2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗ

2.1. Όταν έχετε στίγμα GPS και μετακινήσετε το χάρτη για να δείτε κάτι άλλο ή για να μετρήσετε μια απόσταση, δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί της επικέντρωσης: ο χάρτης θα επικεντρωθεί στο GPS fix μετά από 30 δλτ από τη στιγμή της τελευταίας μετακίνησης.

2.2. Η μέτρηση αποστάσεων είναι δυναμική: αν αφήσετε τον κέρσορα σε ένα σημείο, καθώς κινείστε στο χώρο θα δείτε την απόσταση να μεταβάλλεται συνεχώς, καθρεφτίζοντας την εκάστοτε τιμή ανάμεσα στην τρέχουσα θέση σας και το καθορισμένο σημείο.

 

3. ΦΑΚΕΛΟΙ

3.1. Οι φάκελοι των διαφόρων τύπων χαρτών αρχικά αποθηκεύονται στη διεύθυνση android/data/anadigit.toponavigator.maps/data. Τα ονόματα των φακέλων είναι αυτοεξηγούμενα, δηλ. ο φάκελος που περιέχει τον χάρτη TopoNavigator Terrain GR λέγεται tn_terr_gr.

3.2. Μπορείτε να μετακινήσετε ένα φάκελο από το ένα αποθηκευτικό μέσον σε ένα άλλο με τη βοήθεια του διαχειριστή αρχείων του λειτουργικού. Στην εξωτερική μνήμη (συνήθως κάρτα SD), δημιουργείστε ένα φάκελο Toponavigator και μεταφέρετε τον φάκελο tn_terr_gr (για παράδειγμα, αν πρόκειται για τον ελληνικό TopoNavigator Terrain). Αν έχετε κατεβάσει μεγάλες περιοχές και πολλά Επίπεδα Κλίμακας, εξοπλιστείτε με υπομονή (και παροχή ρεύματος).

 

4. «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»

4.1. Αν έχετε φορτώσει μεγάλο αριθμό χαρτών (πχ., πάνω από 10 Gb), είναι προφανές ότι χρειάζεται ένας χρόνος ανάγνωσης της SD και αρχειοθέτησης των χαρτών. Αυτό είναι ακόμα πιο έντονο αν έχετε κλείσει (Power off) τη συσκευή. Η εφαρμογή ανοίγει αμέσως, αλλά χρειάζεται έναν αρχικό χρόνο για να ανταποκριθεί. Αν πατήσετε 4-5 φορές κάποιο κουμπί στη διάρκεια της αρχικής αυτής φάσης, θα βγεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται και θα ρωτάει αν θέλετε να περιμένετε ή να την κλείσετε. Πατώντας «Αναμονή», θα έχετε πλήρη ανταπόκριση σε λίγα δευτερόλεπτα.

4.2. Στην κανονική χρήση της εφαρμογής, μην ενεργοποιείτε σε καμία περίπτωση την ενότητα Επιλογές Προγραμματιστή (Developer options) από τις Ρυθμίσεις της συσκευής. Πρόκειται για μηχανισμούς που παρεμβαίνουν ή διακόπτουν την κανονική λειτουργία της εφαρμογής με σκοπό να δώσουν πληροφορίες στον προγραμματιστή, που έχει συνδεδεμένη συσκευή στο PC του. Το αποτέλεσμα σε απλή χρήση είναι αναλαμπές, διακοπές στην εκκίνηση και γενικά μεγάλη καθυστέρηση και κάθε είδους δυσλειτουργίες.