Support-Android_Routing1

Από την έκδοση 3 παρέχεται μια σύνθετη και εξελιγμένη λειτουργία αυτόματης δρομολόγησης, που συνδυάζεται με την αναζήτηση οικισμών. Η δημιουργία των προτάσεων δρομολόγησης είναι δυνατή μόνον εφόσον η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το Διαδίκτυο, ωστόσο οι δρομολογήσεις αποθηκεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός δικτύου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Έτσι, ο καθορισμός της θέσης της αφετηρίας και του προορισμού μπορεί να γίνει με 6 τρόπους:

1. Με υπόδειξη της αφετηρίας και του προορισμού πάνω στο χάρτη, με παρατεταμένο πάτημα. Είναι ο πιο άμεσος τρόπος.

2. Τρέχουσα θέση του κέρσορα. Με την είσοδο στη σελίδα, και εφόσον δεν υπάρχει στίγμα από το GPS, η Αφετηρία ταυτίζεται με την τρέχουσα θέση του κέρσορα (σταυρός) και αναφέρεται ως «Κέντρο χάρτη» (πχ, «Κέντρο χάρτη 23.45650Ε, 37.60118Ν»).

3. Εισαγωγή συντεταγμένων. Οι τιμές πρέπει να είναι σε δεκαδικές μοίρες, με τη σειρά lon/lat, δηλ. 24.3455, 38.0566. Όλοι οι συνδυασμοί δήλωσης του πλάτους και μήκος είναι δεκτοί, δηλ. λατινικοί χαρακτήρες (24.3455W, 38.0566Ν), ελληνικοί χαρακτήρες (24.3455Δ, 38.0566Ν) ή πρόσημα (-24.3455, -38.0566). Οι τιμές πρέπει να είναι διαχωρισμένες με ένα κόμμα.

4. Τρέχουσα θέση από το GPS. Εφόσον υπάρχει στίγμα GPS, ως αφετηρία νοείται η τρέχουσα θέση. Εφόσον έχετε μετακινήσει τον κέρσορα σε θέση εκτός του GPS fix, η θέση αυτή θεωρείται ως Προορισμός και είστε έτοιμοι να πάρετε πρόταση πλοήγησης για τις δύο αυτές θέσεις, αλλιώς πρέπει να ορίσετε ένα Προορισμό με εισαγωγή συντεταγμένων ή αναζήτηση οικισμού

5. Επιλογή θέσης από την Αναζήτηση. Μπορείτε να επιλέξετε μία θέση από την εσωτερική βάση δεδομένων της εφαρμογής. Η θέση (οικισμός, αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο) μπορεί να τεθεί ως αφετηρία ή προορισμός.

6. Επιλογή waypoint πλοήγησης. Τα σημεία που έχουν ως σύμβολο μία από τις τρείς σημαίες (μπλε, κόκκινη, πράσινη) μπορούν να αναζητηθούν με το όνομά τους από την Αναζήτηση οικισμών και να τεθούν ως αφετηρίες ή προορισμοί στις πλοηγήσεις.

Από εδώ και κάτω, χρειάζεται σύνδεση με το Διαδίκτυο, γιατί οι απαιτήσεις σε όγκο δεδομένων, υπολογισμούς και κυρίως προ-υπολογισμούς κάνουν αναγκαία την υποστήριξη από έναν ισχυρό χαρτογραφικό server. Τα ερωτήματα από εδώ και πέρα μεταφέρονται και εκτελούνται από τονTopoNavigator IMS.

Η ζώνη εργαλείων επιτρέπει την αλλαγή Αφετηρίας & Προορισμού σε οποιοδήποτε στάδιο. Όταν οι θέσεις συμπληρωθούν, ενεργοποιείται η δυνατότητα λήψης πληροφοριών δρομολόγησης και μόλις την επιλέξετε, παίρνετε έναν πίνακα με τις αποστάσεις και χρονοαποστάσεις ανάμεσα στα δύο σημεία, και στα έξι προφίλ μέσου ταυτόχρονα. Αλλάζοντας τις επιλογές Αποφυγή Διοδίων και Υψ. Ζώνης, οι τιμές του πίνακα μεταβάλλονται, καθρεφτίζοντας τις νέες παραμέτρους.

Μπορείτε να επιλέξετε όσα προφίλ θέλετε, ακόμα και για απλή θέαση.Σημειώστε ωστόσο οτι τα προφίλ πέραν της Ταχύτερης και της Συντομότερης λύσης είναι διαθέσιμα μόνο στους χρήστες του TopoNavigator Extreme.

Πατώντας ξανά Δρομολόγηση, η εφαρμογή ζητά και παραλαμβάνει από τον TopoNavigator IMS τη γεωμετρία των πλοηγήσεων και την αποθηκεύει για περαιτέρω χρήση. Στο στάδιο αυτό η σελίδα κλείνει και σας γυρίζει στο χάρτη για να δείτε τις πλοηγήσεις.  Οι πλοηγήσεις έχουν πλέον αποθηκευτεί και δεν χρειάζεται σύνδεση με το Διαδίκτυο για να τις διαχειριστείτε ή να τις χρησιμοποιήσετε στο πεδίο.

Εφόσον έχετε δημιουργήσει πλοηγήσεις, μπορείτε να τις διαχειριστείτε (διαγραφή, αλλαγή συμβόλου και ονόματος) από το Διαχειριστή Δρομολογήσεων, έναν πίνακα που απεικονίζει όλες τις αποθηκευμένες πλοηγήσεις.

Οι πλοηγήσεις δημιουργούνται από τον TopoNavigator IMS και βασίζονται στα δεδομένα του, μπορούν όμως να ζητηθούν από οποιοδήποτε ζευγάρι θέσεων εντός Ελλάδας και από οποιοδήποτε χάρτη. Μπορείτε δηλαδή να δημιουργήσετε πλοηγήσεις και με την δωρεάν έκδοση, βασισμένοι για παράδειγμα στον OpenStreetMap ή το Κτηματολόγιο, με την σημείωση ότι τα 4 ειδικά προφίλ δεν θα είναι διαθέσιμα.

Support-Android_Routes_management

Support-Android_Routing_properties

Διαχείριση δρομολόγησεων

Εφόσον έχετε δημιουργήσει πλοηγήσεις, μπορείτε να τις διαχειριστείτε (διαγραφή, αλλαγή συμβόλου και ονόματος) από το Διαχειριστή Δρομολογήσεων, έναν πίνακα που απεικονίζει όλες τις αποθηκευμένες πλοηγήσεις.

H πρώτη στήλη checkboxes εκφράζει την κατάσταση επιλογής των εγγραφών, ενώ με το κουμπί Αντιστροφή Επιλογής στην κορυφή της στήλης μπορείτε να εναλλάσσετε την κατάσταση επιλογής. Με την κατάσταση επιλογής επιλέγετε τα σημεία στα οποία θα εφαρμοστούν οι εντολές της εργαλειοθήκης.

Η δεύτερη checkboxes εκφράζει την κατάσταση ορατή/μη ορατή των εγγραφών, ενώ με το κουμπί  Αντιστροφή ορατού/μη ορατού μπορείτε να εναλλάσσετε την κατάσταση ορατό/μη ορατό των εγγραφών.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της δρομολόγησης με ένα συντομότερο ή πιο αντιπροσωπευτικό, το γραμμικό σύμβολο (χρώμα & πάχος γραμμής), να κάνετε προσωρινά ορατή/μη ορατή τη γραμμή ή να διαγράψετε μία ή όλες τις δρομολογήσεις από τον πίνακα και τη μνήμη της συσκευής.

Η εργαλειοθήκη παρέχει τις εντολές

1. Ιδιότητες. Ομαδικές ιδιότητες για όλες τις επιλεγμένες Πλοηγήσεις. Το κουμπί της Επικέντρωση αλλάζει την κάλυψη του χάρτη έτσι ώστε να απεικονίζονται όλες οι επιλεγμένες Πλοηγήσεις.

2. Επιλογή όλων/Αποεπιλογή όλων. Επιλέγει/απο-επιλέγει όλες τις εγγραφές.

3. Διαγραφή. Διαγράφει τις επιλεγμένες Πλοηγήσεις. Απαιτείται επιβεβαίωση.

4. Χάρτες κατά μήκος Πλοηγήσεων. Εκκινεί τη λειτουργία «Λήψη χαρτών κατά μήκος επιλεγμένων Πλοηγήσεων», με την οποία θα κατεβάσετε μόνο τα πλακάκια που καλύπτουν μία ολόκληρη οθόνη, στο εκάστοτε επίπεδο κλίμακας, κατά μήκος της ή των επιλεγμένων Πλοηγήσεων. Με τη μέθοδο αυτή θα αποθηκευτούν μόνο οι χάρτες που γεμίζουν μια ολόκληρη οθόνη κατά μήκος μιας Πλοήγησης, σε όλα τα επίπεδα κλίμακας για τα οποία θα ζητηθούν. Φυσικά, αν μετακινηθείτε εκτός της ζώνης κάλυψης της μεθόδου αυτής, δεν θα υπάρχουν χάρτες.

Ο αριθμός των δρομολογήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν περιορίζεται μόνο από τις δυνατότητες της συσκευής σας. Το συνολικό μήκος και ο αριθμός των σημείων ανά πλοήγηση παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα απεικόνισης. Έτσι, πολλές, μεγάλες και σύνθετες πλοηγήσεις μπορούν να επιβαρύνουν τη λειτουργία της εφαρμογής.

Support-Android_onscreen_search_1_GR

Support-Android_onscreen_search_2_GR

Support-Android_onscreen_search_3_GR

Διαδραστική Δρομολόγηση

Στην έκδοση 3.9 ενσωματώθηκε ένας νέος, διαδραστικός και πολύ εύχρηστος τρόπος εύρεσης μιας θέσης και δημιουργίας δρομολόγησης με αφετηρία ή προορισμό της θέση αυτήν.

Η λειτουργία Διαδραστικής Δρομολόγησης εκκινεί με παρατεταμένο πάτημα πάνω στο χάρτη (με το δάχτυλο ή άλλο καταδεικτικό μέσον). Αμέσως εμφανίζεται ένας πίνακας με τις πλησιέστερες θέσεις οικισμών, μονών και μνημείων, ιεραρχημένα με βάση την ευκλίδεια απόστασή τους από το σημείο εκκίνησης. Κάθε εγγραφή φέρει ένα εικινίδιο που καταδεινύει την κατηγορίας της, καθώς και την απόσταση της από το σημείο εκκίνησης (εικόνα 1). Ο πίνακας κλείνει με το πλήκτρο Back της συσκευής, ενώ είνα ιαπόλυτα διαδραστικός και στην μετακίνηση πάνω στο χάρτη, δηλ. ενημερώνεται διαρκώς καθώς κινείτε το χάρτη.

Η πλησιέστερη εγγραφή είναι πρώτη στον πίνακα και τονισμένη με μπλέ φόντο, φέρει δε και την ένδειξη του δήμου και του νομού (για αποφυγή σύγχυσης με άλλη ομώνυμη θέση). Πατώντας μία άλλη εγγραφή, ο χάρτης εστιάζει στη θέση της, η εγγραφή αυτή γίνεται πρώτη στον πίνακα.

Η λειτουργία μέχρι το σημείο αυτό παρέχεται και χωρίς σύνδεση στο δίκτυο. Έχοντας σύνδεση, μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ εύκολα δρομολογήσεις με βάση της εγγραφές του πίνακα, επισημαίνοντας την πρώτη εγγραφή και πατώντας ένα από τα δύο σημαιάκια Αφετηρίας ή Προορισμού. Όταν τεθούν και οι 2 επιλογές, αμέσως εμφανίζονται οι προτάσεις δρομολόγησης (εικόνα 2, στην δωρεάν έκδοση ενεργές είναι μόνο οι 2 πρώτες).

Επιλέξτε ποιά προφίλ οχήματος επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, πατώντας τα αντίστοιχα εικονίδια.

support-Android_routing_profile_icon_faster Ταχύτερη

support-Android_routing_profile_icon_shorter Συντομότερη

support-Android_routing_profile_icon_suv Όχημα SUV

support-Android_routing_profile_icon_4x4 Όχημα 4×4

support-Android_routing_profile_icon_extreme4x4 Όχημα extreme 4x4

support-Android_routing_profile_icon_iking Πεζοπορία

Αμέσως ενεργοποιείται το κουμπί Λήψης Δρομολογήσεων. Πατώντας το, ο πίνακας κλείνει και οι δρομολογήσεις εμφανίζονται στο χάρτη, ενώ έχουν ήδη καταχωρηθεί στη μνήμη της συσκευής και ενημερώσει τον Διαχειριστή Δρομολογήσεων.