Support-Android_Track1

Support-Android_Track_graph1

Η AnaDigit υλοποιεί στο TopoNavigator Android την ίδια πολιτική που εφήρμοσε από το 2005 μέχρι σήμερα στοTopoNavigator PC: διαρκής εξέλιξη της εφαρμογής, διαρκής αναβάθμιση των χαρτών, σταθερή υποστήριξη των χρηστών.

Η έκδοση 1.0 του TopoNavigator Android δεν ήταν παρά η πρώτη μορφή μιας mobile χαρτογραφικής εφαρμογής, ουσιαστικά η υποδομή της λήψης, αποθήκευσης και απεικόνισης των χαρτών, η μηχανή καταγραφών και μια βασική αναζήτηση.

Μετά τα σημαντικά βήματα που έγιναν με την έκδοση 2, ήρθε η έκδοση 3 να μεταμορφώσει κυριολεκτικά το Toponavigator Android.

Η τρέχουσα έκδοση 3.8 περιλαμβάνει:

1. Διαγράμματα συνεχούς ροής των τιμών ταχύτητας, υψομέτρου, ακρίβειας στίγματος GPS και κλίσης, με απλή σύνδεση με το GPS.

2. Πίνακας ανάλυσης των διαθέσιμων off-line επιπέδων για κάθε χάρτη, με αρίθμηση των πλακιδίων ανά επίπεδο και του χώρου αποθήκευσης που καταλαμβάνουν.

 

Μέχρι τώρα η έκδοση 3 έχει αποκτήσει

-νέο ασφαλέστερο και ταχύτερο πρωτόκολλο αποθήκευσης των χαρτών, που οδηγεί σε πολύ λιγότερα και μεγαλύτερα αρχεία, κάνοντας περιττή την τροποποίηση του Cluster size του αποθηκευτικού μέσου. Οι χάρτες παρέχονται πλέον από τον νέο server που προσφέρει 100 φορές ταχύτερο upload.

λειτουργία Αυτόματης Δρομολόγησης με 6 διαφορετικά προφίλ μέσου (Ταχύτερη και Συντομότερη λύση, λύση για όχημα SUV, λύση για όχημα 4×4, ειδική λύση για περιπέτεια 4×4 και ειδική λύση για Πεζοπορία). Οι επιλογές αυτές συνδυάζονται με επιλογή υψομετρικής ζώνης (0-500μ, 0-1000μ., 0-1500μ., όλες οι ζώνες), αποφυγή διοδίων και αποφυγή μη σηματοδοτημένων μονοπατιών. Ένας πλήρης μηχανισμός διαχείρισης και αποθήκευσης των δρομολογήσεων επιτρέπει στο χρήστη την οργάνωση των πλέον σύνθετων συνδυασμών, καθώς και τη χρήση τους off-line.

Δυνατότητα ψηφιοποίησης και επεξεργασίας γραμμώνπάνω στην οθόνη. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν δεν έχει γίνει σύνδεση με το GPS. Η επεξεργασία προβλέπει τη μετακίνηση και προσθήκη σημείων, τη συνέχιση της γραμμής και από τα δύο άκρα της, την τομή και την αλλαγή συμβόλων, καθώς και την ένωση 2 επιλεγμένων γραμμών.

Δυνατότητα ψηφιοποίησης, μετακίνησης και επεξεργασίας σημείων επί της οθόνης και πλήρης επεξεργασία απο τη φόρμα ιδιοτήτων (μετακίνηση του σημείου με αλλαγή συντεταγμένων κλπ).

Απόδοση υψομέτρου σε κάθε σημείο ή γραμμή που ψηφιοποιείται επί της οθόνης (χωρίς GPS). Η λήψη υψομέτρων αφορά την Ελλάδα και την έκδοση Extreme, παρέχεται από τον TopoNavigator IMS και βασίζεται σε λεπτομερές Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους βήματος 30μ.

- νέα συνοδός εφαρμογή GPSInfo, που παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των δορυφόρων, απεικονίζει με δύο κλισιόμετρα την γωνία της συσκευής (και κατ” επέκταση του οχήματος), καταχωρεί τις φράσεις ΝΜΕΑ σε αρχείο κειμένου, αποστέλλει τη θέση σας με SMS ή e-mail και περιέχει ένα ολοκληρωμένο Trip Computer.

απεικόνιση συντεταγμένων ΕΓΣΑ

αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή για την προσαρμογή της ανάλυσης του χάρτη στην ανάλυση της οθόνης, ώστε να είναι ευανάγνωστος και σε οθόνες υψηλής ανάλυσης.

αυτόματη εναλλαγή του τρόπου περιστροφής του χάρτη, από περιστροφή με βάση την πυξίδα σε περιστροφή με βάση την κατεύθυνση κίνησης, ανάλογα την ταχύτητα κίνησης.

– δυνατότητα αναλυτικών διαγραμμάτων υψομέτρου και ταχύτητας σε πολλές επιλεγμένες γραμμές και πλοηγήσεις.

– άμεση οπτικοποίηση της ακρίβειας του στίγματος κατά την καταγραφή μιας πορείας, με τη βοήθεια μιας παλέτας 4 χρωμάτων (ανοιχτό πράσινο για σφάλμα <8 μ, σκούρο πράσινο για 8 < σφάλμα < 15 μ, πορτοκαλί για 15 < σφάλμα 25 μ.)

πέντε χρωματικές παλέτες που συνοδεύουν και ερμηνεύουν τη γεωμετρική, χρονική και υψομετρική ανάλυση μιας γραμμής

διαγράμματα συνεχούς ροής των τιμών ταχύτητας, υψομέτρου, ακρίβειας στίγματος GPS και κλίσης, με απλή σύνδεση με το GPS.

- πίνακας ανάλυσης των διαθέσιμων off-line επιπέδων για κάθε χάρτη, με καταμέτρηση των πλακιδίων ανά επίπεδο και του χώρου αποθήκευσης που καταλαμβάνουν.

– και δεκάδες βελτιώσεις σε όλους τους τομείς και κυρίως στη λειτουργικότητα (ενιαία σελίδα όλων των δεδομένων, σημείων και γραμμών, οργανωμένη σε 2 tabs, εξερεύνηση του φακέλου Download για αναζήτηση αρχείων KML & GPX κλπ).