Η τρίτη ενότητα στο σύστημα ρυθμίσεων του TopoNavigator 6 περιλαμβάνει επιλογές για την προσαρμογή της λήψης και απεικόνισης στίγματος μέσω φράσεων ΝΜΕΑ.

1. Σύνδεση με ΝΜΕΑ GPS. Η προκαθορισμένη επιλογή είναι η χρήση αυτόματων ρυθμίσεων, δηλαδή της αυτόματης επιλογής της θύρας που δίνει είσοδο φράσεων ΝΜΕΑ. Απενεργοποιώντας την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τη θύρα εισόδου του σήματος. Η λίστα περιλαμβάνει 65 θύρες, με την τελευταία να αφορά τη σύνδεση με Garmin GPS για λήψη real-time στίγματος (PVT data).

2. Ιδιότητες γραμμής ΝΜΕΑ. Ελέγχονται οι παράμετροι της γραμμής της καταγραφής ΝΜΕΑ, όπως το πλάτος και το χρώμα του συμβόλου της γραμμής. Ο Αριθμός των σημείων καταγραφής είναι το μέγιστο μέγεθος του ορατού μέρους της καταγραφής σε αριθμό σημείων. Για μικρότερη κόπωση της διαδικασία ανανέωσης της καταγραφής, συνίσταται ο αριθμός αυτός να μην ξεπερνά τα 5000 σημεία.

3. Σύμβολο κεφαλής ΝΜΕΑ. Παράματροι που αφορούν στο σύμβολο του βέλους ΝΜΕΑ. Το χρώμα μπορεί να διαφοροποιηθεί στην κατάσταση απλής πλοήγησης και στην κατάσταση καταγραφής.

4. Μέθοδος καταγραφής. Επιλογή της μονάδας που γίνεται η καταχώρηση των σημείων ΝΜΕΑ στο αρχείο: σε βήμα μήκους ή σε βήμα χρόνου. Σημειώνουμε ότι με την καταχώρηση της καταγραφής γίνεται αυτόματα απλοποίηση, οπότε ο αριθμός των σημείων μειώνεται στον απαραίττητο για την επαρκή περιγραφή της πορείας.

5. Αυτόματη ρύθμιση κλίμακας. Αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου κλίμακας στην ταχύτητα και την κατηγορία του δρόμου. Διατίθενται τρία προφίλ χρήσης, προσαρμογή σε περιβάλλον Πόλης (μέγιστη κλίμακα), χρήση 4×4 (μέση κλίμακα) και συνθήκες ταξιδιού (μικρή κλίμακα).

6. Έλεγχος κύλισης του χάρτη. Έλεγχος του ποσοστού του πλάτους της οθόνης πέρα από το οποίο ο χάρτης θα κεντράρεται στο βελάκι του ΝΜΕΑ.

7. Διαγραφή Tracklogs. Διαγραφή όλων των Tracklogs (αυτόμαη καταγραφή των φράσεων ΝΜΕΑ) που έχουν αποθηκευτεί στον ομώνυμο φάκελο.