support-tn6-Hiking_planner0

support-tn6-Hiking_planner2

Το TopoNavigator 6 επεκτείνει τις λειτουργίες δρομολόγησης που ενσωμάτωνε η έκδοση 5, προσφέροντας ένα μοναδικό εργαλείο σχεδιασμού πεζοπορικών διαδρομών, το Hiking Planner.

Πρόκειται για μια εντελώς νέα και πρωτοποριακή προσέγγιση των δρομολογήσεων, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε αποκλειστικά από τους σχεδιαστές του TopoNavigator με σκοπό, μέσα από την αξιοποίηση των πεζοπορικών δεδομένων και πληροφοριών της εφαρμογής, τη δημιουργία προτάσεων πεζοπορικών διαδρομών σε περιοχές που ο χρήστης δεν έχει εξειδικευμένη γνώση ή άλλες πληροφορίες.

Έτσι, πέραν των άλλων παραμετροποίσεων (επιλογή ανάμεσα σε 6 προφίλ οχήματος – ταχύτερη, συντομότερη, SUV, 4×4, περιπέτειας, πεζοπορική-, απεριόριστο αριθμό ενδιάμεσων στάσεων, περιορισμό ανώτερου υψομέτρου, αποφυγή διοδίων, λύση πολλαπλών προορισμών με βελτιστοποίηση διαδρομής), ο χρήστης του TopoNavigator 6 μπορεί να ζητήσει από την εφαρμογή, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, να του προτείνει τις αξιολόγετερες πεζοπορικές διαδρομές σε μια γεωγραφική ενότητα. Μια μηχανή πολυκριτηριακής ανάλυσηςεπεξεργάζεται τα στοιχεία της περιοχής και αναγνωρίζει τις Πεζοπορικές Ενότητες, δηλ. ενότητες που έχουν τουλάχιστον μάι ενδιαφέρουσα πεζοπορία. Ο αύξων αριθμός της ενότητας και το πλήθος των ενδιαφέρουσων διαδρομών μέσα στην ενότητα αυτήν, απεικονίζεται στο πάνω αριστερό πλαίσιο.

Με απλό κλικ πάνω σε μια Πεζοπορική ενότητα, ενημερώνεται ο διπλανός Πίνακας Αφετηριών. Με κλικ σε κάθε αφετηρία, όλες οι διαδρομές που εκκινούν από το σημείο αυτό, απεικονίζονται στον Πίνακα Δδιαδρομών. Κάθε διαδρομή έχει ή δη αξιολογηθεί με βάση την πολυκριτηριακή ανάλυση και έχει αποκτήσει ένα «σκόρ» – όσο περισσότερα «χαρίσματα» έχει η διαδρομή, τόσο μεγαλύτερο το σκορ.

Ένα κλικ πάνω στο όνομα της διαδρομής στον Πίνακα Διαδρομών, αρκεί για να πάρετε την όδευση της διαδρομής. Περαιτέρω μπορείτε να πάρετε την μηκοτομή, να δημιουργήσετε ένα Track ή ένα Route για το GPS σας, την τυπώσετε ή να την αποθηκεύσετε ως πλοήγηση.