support-tn6-3-001

 

 

 

 

support-tn6-3-005

 

support-tn6-3-006

 

support-tn6-3-007

 

support-tn6-3-008

 

support-tn6-3-009

Το TopoNavigator 6 προσφέρει 7 εργαλειοθήκες (ενότητες εργαλείων). Με δεξί κλικ στο χώρο των εργαλειοθηκών, εμφανίζεται ένας πίνακας με όλες τις εργαλειοθήκες. Οι διαθέσιμες για την έκδοση που έχετε είναι ενεργές, ενώ οι ορατές είναι επιλεγμένες. Στο κάτω μέρος του πίνακα υπάρχει η επιλογή «παγώματος» των εργαλειοθηκών στην δομή και τη θέση που έχουν εκείνη τη στιγμή. Για να μεταβάλετε τη σειρά ή το πλάτος τους, πρέπει να απενεργοποιήσετε το «Πάγωμα εργαλείων».

1. File (Αρχείο). Περιλαμβάνει 5 εντολές

 • Νέα Χαρτοσύνθεση
 • Άνοιγμα Χαρτοσύνθεσης
 • Αποθήκευση Χαρτοσύνθεσης
 • Εκτύπωση
 • Εισαγωγή αρχείου. Στην επαγγελματική έκδοση GIS περέχονται 2 επιλογές: εισαγωγή αρχείου Toponavigator και εισαγωγή αρχείου GIS (shapefile, coverage, CAD, χαρτογραφικής εικόνας)

 

2. Edit (Επεξεργασία)

 • Αναίρεση (Undo)
 • Επανάληψη (Redo)
 • Αντιγραφή (Copy)
 • Αποκοπή (Cut)
 • Επικόλληση (Paste)
 • Διαγραφή επιλεγμένων
 • Κατάργηση επιλογής

 

3. View (Απεικόνιση). Περιλαμβάνει 8 ενέργειες

 • Μεγέθυνση (παρέχει και σμίκρυνση στο δεξί κλικ)
 • Μετακίνηση
 • Σταδιακή σμίκρυνση
 • Σταδιακή μεγέθυνση
 • Προηγούμενη οθόνη
 • Επόμενη οθόνη
 • Θέαση πλήρους χάρτη
 • Γραφική κλίμακα

 

4. Data (Δεδομένα). Περιλαμβάνει 7 λειτουργίες

 • Ψηφιοποίηση σημείων
 • Ψηφιοποίηση γραμμών. Στην έκδοση HOME περέχεται μόνο η Διαδραστική εναλλαγή ψηφιοποίησης (διαδοχικά κλικ στο χάρτη ή ριπή σημείων). Στην επαγγελματική έκδοση GIS περέχονται 3 επιλογές: Διαδραστική εναλλαγή ψηφιοποίησης, Καμπύλες Bezier και Αυτόματη λήψη γεωμετρίας μέσω πλοηγήσεων.
 • Ψηφιοποίηση Διαδρομών (Routes).
 • Ψηφιοποίηση Πολυγώνων. Περέχονται οι επιλογές: συνθετο πολύγωνο, ορθογώνιο, παραλληλόγραμμο, κύκλος. Στην επαγγελματική έκδοση GIS περέχονται επιπλέον οι επιλογές Προσάρτησης και Διάτμησης πολύγώνου.
 • Γεωγραφικές Σημειώσεις
 • Εργαλείο Ψηφιοποίησης
 • Εργαλείο Επεξεργασίας

 

5. Tools (διάφορα εργαλεία). Περιλαμβάνει 7 λειτουργίες

 • Μέτρηση μηκών
 • Μέτρηση εμφαδών
 • Απεικόνιση χαρτών για GPS Garmin
 • Κάνναβος
 • Σύλληψη σημείου στο GPS fix
 • Αυτόματη επικέντρσωση του χάρτη στο GPS fix
 • Μεταφορά στην οθόνη πλοήγησης

 

6. NMEA (σύνδεση, λήψη στίγματος και καταγραφή με εξωτερικό GPS). Περιλαμβάνει 7 εντολές

 • Σύνδεση με το NMEA GPS
 • Έναρξη καταγραφής
 • Προσωρινή παύση καταγραφής
 • Αποσύνδεση από το NMEA GPS
 • Σύλληψη σημείου στο GPS fix
 • Αυτόματη επικέντρσωση του χάρτη στο GPS fix
 • Μεταφορά στην οθόνη πλοήγησης

 

7. WMS (χάρτες από το Ίντερνετ). Περιλαμβάνει 2 εντολές

 • Google Earth
 • Google Maps

 

8. Γεωαναφορά (γεωαναφορά εικόνας). Περιλαμβάνει 4 εντολές

 • Εισαγωγή εικόνας
 • Προσαρμογή στην οθόνη
 • Μετακίνηση/Αλλαγή κάλυψης
 • Καταχώρηση/Αφαίρεση

Support-tn6-foto_points_methana

Φωτο-Σημεία

Τα Φωτο-Σημεία είναι θέσεις που υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο και είναι συνδεδεμένες με φωτογραφίες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να είναι συνδεδεμένες με άλλες φωτογραφίες, ιστοσελίδες ή άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

Οι φωτογραφίες είναι απλά ενημερωτικές και αποσκοπούν στο να δώσουν μια εικόνα του τοπίου ,των μνημείων, των ιδιαίτερων φυτών και των πιό χαρακτηριστικών ζώων μιας περιοχής. Είναι ιδιωτικό φωτογραφικό υλικό (όχι από το Διαδίκτυο).

Το κάθε Φωτο-Σημείο ατομικά έχει ιεραρχηθεί σε σχέση με τη σημασία του και εμφανίζεται στο ανάλογο επίπεδο κλίμακας. Ο χρήστης, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του μπορεί να δώσει έμφαση σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, ανεβάζοντας σε πρωιμότερο επίπεδο τα σημεία τους και μεγαλώνοντας τα εικονίδια τους. Η διαχείριση αυτή γίνετια μέσα από την Εργαλειοθήκη Φωτο-Σημείων. Η εργαλειοθήκη είναι χωρισμένη με μια οριζόντια γραμμή σε δύο ζώνες, την πάνω και την κάτω. Κάνοντας κλικ στο ανώτερο ήμισυ (εμφανίζεται μια «ιπτάμενη πικανίδα» με το όνομα της κατηγορίας και ένα +) ενός εικονιδίου μιας κατηγορίας, η πυκνότητα των σημείων της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξάνεται. Αντίθετα, κάνοντας κλικ στο κατώτερο ήμισυ του εικονιδίου(εμφανίζεται μια «ιπτάμενη πικανίδα» με το όνομα της κατηγορίας και ένα -), η πυκνότητα μικραίνει. Το μέγεθος των εικονισδίων είναι συναρτημένο με το τρέχον επίπεδο κλίμακας ΚΑΙ με την αύξομείωση της πυκνότητας.

Photopoints_tbr_new

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται με τα πιό κάτω εικονίδια ανά κατηγορία:

Landscape   Τοπία

monuments_64   Μνημεία

architecture_64   Αρχιτεκτονική και κτήρια

mammal_64   Θηλαστικά

bird   Πουλιά

turtle   Ερπετά

flora_64   Χλωρίδα

iMapper1_mushroom    Μανιτάρια

iMapper1_iphone   Εφαρμογές για φορητές συσκευές (κυρίως smartphones)

iMapper1_MAP   Χάρτες

iMapper1_book  Βιβλία και οδηγοί σε έντυπη μορφή

help_button   Καλεί την παρούσα σελίδα μέσω του Διαδικτύου.

Τα εικονίδια των πρώτων κατηγοριών παρέχουν ένα ακόμα επίπεδο μεγέθυνσης σε μεγαλύτερο πλαίσιο, όπου απεικονίζεται και μια επεξηγηματική λεζάντα.

Τα εικονίδια των 3 τελευταίων κατηγοριών ανοίγουν μια εικόνα σχετική με τη θεματική (εξώφυλλο, logo κλπ) και στο επόμενο κλικ δίνουν άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα όπου καταχωρείται, αναλύεται και πωλείται το προϊόν/υπηρεσία. Η προτίμηση του συγκεκριμένου προϊοντος ή υπηρεσίας δεν παρέχει αντιγύρισμα ως αμοιβή ή μεσιτεία στην AnaDigit, η οποία επίσης δεν εγγυάται την ποιότητα του. Πρόκειται για απλή υπηρεσία ενημέρωσης.