Αρχική οθόνη


Δεξί κλικ στο χάρτη


Photo-points

Στο TopoNavigator 6, τα εργαλεία και οι λειτουργίες συγκροτούν 5 ομάδες, που περιστοιχίζουν τον κυρίως χάρτη:

Κάνοντας δεξί κλικ μέσα στο χάρτη, αναδύεται (pop-up) ένα menu, με περιεχόμενο που προσαρμόζεται στην περίσταση. Η αρχική του μορφή είναι αυτή που φαίνεται στα αριστερά.

Οι λειτουργίες είναι οργανωμένες σε ενότητες που «κλείνουν» ή «ανοίγουν», αφήνοντας ορατό όσο το δυνατόν περισσότερο χάρτη.

Οι 7 Ενότητες Λειτουργιών είναι συγκεντρωμένες στα αριστερά. Ειδικά αυτές, πορούν να επεκταθούν προς τα δεξιά ή να συρρικνωθούν προς τα αριστερά, κάνοντας κλικ και σέρνοντας τη γκρί κάθετη μπάρα στο δεξί άκρο της ενότητας.

Στα αριστερά:

  • Εποπτικός χάρτης,
  • Υπόμνημα,
  • Αγαπημένα,
  • Διαχειριστής Δεδομένων,
  • Αναζήτηση,
  • Δρομολόγηση,
  • 3D

Στα δεξιά  είναι ομαδοποιημένες οι 7 Ενότητες Εργαλείων:

Οι ενότητες «ανοίγουν» με απλό κλικ στο όνομά τους και παραμένουν ανοιχτές μέχρι να κληθεί μια άλλη ενότητα ή να τις κλείσετε με απλό κλικ στο όνομά τους.

Στο κάτω μέρος του χάρτη εμφανίζεται επίσης η γραφική κλίμακα.

TN6_scalebar

Και κάθε φορά που αλλάζετε προφίλ χρήστη, εμφανίζεται η Εργαλειοθήκη Διαχείρισης των Φωτο-Σημείων. Παρόλο που η πυκνότητα των Φωτο-Σημείων σχετίζεται έξυπνα με τη θεματική του προφίλ χρήστη, με την εργαλειοθήκη αυτή δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογής.

Photopoints_tbr_new

Η λειτουργία και η σημασία των Φωτο-Σημείων (που είναι μάλλον προφανείς) αναλύονται εδώ.