Όλα τα σύγχρονα GPS Garmin μπορούν να απεικονίσουν χάρτες από ειδικά αρχεία που λέγονται διανυσματικά. Τα διανυσματικά αρχεία έχουν το πλεονέκτημα να «χωράνε» πολύ πληροφορία σε μικρό σχετικά μέγεθος αρχείου, να αποδίδουν το ίδιο μέγεθος συμβόλου σε οποιαδήποτε κλίμακα και να μπορούν εύκολα να εξυπηρετήσουν λειτουργίες όπως η πλοήγηση, η απόδοση ονοματολογίας, η προσαρμογή της πυκνότητας της πληροφορίας ανάλογα με την κλίμακα κλπ.

Ωστόσο, όλες οι πιό πάνω παράμετροι εμπεριέχουν και μειονεκτήματα, που έρχονται οι χαρτογραφικές εικόνες να τα απαλύνουν. Έτσι ενώ ο διανυσματικός χάρτης δεν μπορεί να αποδώσει την εικόνα ενός κτιρίου, το χρώμα μιας πλαγιάς ή την υφή της θάλασσας, η χαρτογραφική εικόνα τα αναπαριστά με απλό τρόπο. Επίσης, η εικόνα μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα με πολλούς τρόπους και στο βαθμό που θα συνυπάρξει με το διανυσματικό χάρτη, μπορεί να τον συμπληρώσει καίρια, όπως πχ. αποδίδοντας με φωτοσκίαση το ανάγλυφο ή μεταφέροντας πληροροφορίες από παλιότερους χάρτες. Τέλος, η εικόνα μπορεί να δημιουργηθεί από ένα εξειδικευμένο χαρτογραφικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας την ισχύ ενός μεγάλου υπολογιστή, να συνδυάζει μεγάλο αριθμό συμβόλων, σύνθετη ονοματολογία και βελτιστοποιημένη χαρτοσύνθεση.

Με το TopoNavigator μπορείτε να μεταφέρετε στα νεώτερα GPS Garmin ευανάγνωστους χάρτες, που αξιοποιούν σωστά τη σύνθετη βάση δεδομένων του προγράμματος (πχ. οδικό δίκτυο με 5 κατηγορίες χωματόδρομων και 18 κατηγορίες μονοπατιών, δεκάδες σημειακά και πολυγωνικά σύμβολα) και να συνδυάσετε την ταχύτητα του διανυσματικού χάρτη του TopoNavigator με μιά σειρά εικόνες πλούσιες σε πληροφορία.

Η δυνατότητα αυτή αφορά τα παρακάτω μοντέλα, με την προϋπόθεση να φορούν την τελευταία έκδοση λειτουργικού προγράμματος:

 • Dakota 10
 • Dakota 20
 • Oregon 400t
 • Oregon 550t
 • Oregon 200, 300, 400, 450, 550 με τη σχετική αναβάθμιση του firmware
 • Colorado 300, 400, 400t με τη σχετική αναβάθμιση του firmware
 • GPSMAP62
 • GPSMAP62s
 • GPSMAP62ST
 • GPSMAP78
 • GPSMAP78s
 • Montana 600
 • Montana 650
 • Montana 600t
 • Σειρά Rino6xx
 • Σειρά Astro320
 • eTrex 20
 • eTrex 30
 • Edge 800

Η δημιουργία του χάρτη μπορεί να γίνει στο ΕΓΣΑ87 (όπου ειδικός αλγόριθμος υπολογίζει την στροφή και το συνορθωμένο πλαίσιο της εικόνας), αλλά ακόμα καλύτερα στο WGS84 που δίνει αποτέλεσμα εξαιρετικής γεωμετρικής ακρίβειας. Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει την επιθυμητή χαρτοσύνθεση, να εντάξει δικά του δεδομένα, ακόμα και ολόκληρα σχέδια, τοπογραφικά, άλλους χάρτες κλπ (στο PRO). Η λειτουργία δημιουργεί το σχετικό KMZ αρχείο και το μεταφέρει αυτόματα στο GPS, που πρέπει να είναι συμβατό (γίνεται έλεγχος συμβατότητας τόσο του μοντέλου, όσο και του firmware), καταχωρημένο ως δέκτης συνεργαζόμενος με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και συνδεδεμένο με τον υπολογιστή τη στιγμή που γίνεται η αποστολή.

Η ιδανική κλίμακα για χάρτες υψηλής ανάλυσης είναι 1:10.000 (Επίπεδο 8).