Όλοι οι συντελεστές του toponavigator.com έχουνε φροντίσει ώστε η παρουσίαση των προϊόντων του να γίνεται με όσο το δυνατόν ολοκληρωμένο τρόπο. H εικόνα των προϊόντων, ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική και για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεωρείται ώς ενδεικτική. Το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων τους ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό πάντα την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωσή σας. Το toponavigator.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται. Το toponavigator.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την περιορισμένη ή αδυναμία χρήσης των ιστοσελίδων που εμφανίζονται κάτω από το όνομα toponavigator.com συμπεριλαμβανομένου και οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη του. Το toponavigator.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την περιορισμένη ή αδυναμία χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που χρησιμοποιεί μέσω της τράπεζας ή του ιδιωτικού φορέα ή την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί από την χρήση του συστήματος αυτού. Ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις στις τιμές επιλεγμένων ή του συνόλου των προϊόντων ενδέχεται να περιορίζονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή πρόσωπα ή και να ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι περιορισμοί αυτοί, σε κάθε περίπτωση, θα αποτυπώνονται στην περιγραφή ή τα σχόλια των επιλεγμένων ή του συνόλου των προϊόντων αυτών.
Απαγορεύεται αυστηρώς με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση του συνόλου ή τμήματος του περιεχομένου του toponavigator.com το οποίο προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη της Ελληνικής ή διεθνούς νομοθεσίας. Τα εμπορικά σήματα τρίτων εταιριών που εμφανίζονται με οποιονδήποτε τρόπο στα πλαίσια των σελίδων του toponavigator.com αποτελούν ιδιοκτησία των τρίτων εταιριών. Το σήμα του toponavigator.com αποτελεί ιδιοκτησία του και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια χρήσης.
Η τοποθέτηση παραγγελιών μέσω του toponavigator.com απαγορεύεται από ανήλικα άτομα.

 

Ακύρωση παραγγελίας – Επιστροφές

Προϊόντα

Προκείμενου να εξυπηρετηθείτε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό σας παρακαλούμε κατά την παράδοση της παραγγελίας σας να ελέγχετε την κατάσταση των προϊόντων έτσι ώστε να διαπιστώσετε τυχόν προβλήματα σε αυτά όπως σημαντικές φθορές ή/και την αποστολή λανθασμένων προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εντός τριών ημερών από την παράδοση για να σας τα αντικαταστήσουμε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες επιστροφής των προϊόντων αυτών η ευθύνη της οποίας βαρύνει εσάς. Σε περίπτωση παρέλευσης τριών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας ή της μη επιστροφής των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε τότε η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή τοποθέτησης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και με την προϋπόθεση ότι θα μας ενημερώσετε έγκαιρα για την επιθυμία σας ακύρωσης.

 Ψηφιακά αρχεία

Ακύρωση παραγγελιών για ψηφιακά αρχεία είναι δυνατή εντός 1 μήνα από την ημερομηνία αγοράς και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το λογισμικό δεν είναι συμβατό με την συσκευή που χρησιμοποιείται ή εντοπίσατε λανθασμένη λειτουργία η οποία δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές και μετά από αίτημά σας η λειτουργία του λογισμικού διακόπτεται και το καταβληθέν ποσό σας επιστρέφεται.