Εφαρμογές για την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ανατέθηκε στην AnaDigit η ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής και διαχείρισης της κατάστασης του δικτύου κάδων ανακύκλωσης και οργανικών σε όλη την Ελλάδα.